ขอแสดงความยินดีกับคุณ Richard Garcia จากบริษัท VisionArch ที่ได้รับรางวัล top 10 Architects ของ BCI Award 2017 ด้วยครับ โดยรางวัลดังกล่าว นับเป็นการประกาศผลรางวัลด้านสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในเอเชียและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของวงการสถาปัตยกรรม การก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนให้การยกย่องบริษัทสถาปนิก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักพัฒนาผู้วางแผนโครงการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแวดวงการออกแบบและการก่อสร้างของเอเชีย โดยในแต่ละปีจะมีการมอบรางวัลให้แก่นักออกแบบและบริษัทผู้ประกอบการจำนวน 10 รายที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด