คุณปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ที่ 2 จากซ้าย) เข้ารับมอบใบรับรอง ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน (ISO 14001:2015) จากคุณพรรณี อังศุสิงห์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของไอเอสโอ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ณ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม