ดร.คริสเตียน ฮัสเลอร์ (ที่สองจากขวา) หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โคเวสโตร และ คุณแดเนียล คอช ผู้จัดการศูนย์การผลิตโพลีคาร์บอเนตมาบตาพุด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด (ที่หนึ่งจากขวา) พร้อมด้วย ดร.สมชาย หาญหิรัญปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่สองจากซ้าย) และ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย (ที่หนึ่งจากซ้าย) ร่วมบรรยายพิเศษในเรื่อง “เทคโนโลยีของกระบวนการผลิตทางปิโตรเคมีใหม่ ที่สามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นวัตถุดิบแทนน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติในการผลิตวัสดุพอลิเมอร์ประเภทโพลิยูเรเทน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สถาบันปิโตรเลียมฯ ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็ว ๆ นี้