นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานสัมมนา Thailand Overseas Investment Forum 2016 จัดโดยบีโอไอ  ซึ่งเป็นงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนรวมทั้งโอกาสและลู่ทางการลงทุนไทยใน 8 ประเทศกลุ่มอาเซียน ที่บีโอไอ ลงพื้นที่จริงนำข้อมูลมาถ่ายทอดให้นักลงทุนไทย