นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ (คนกลาง) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด โฮมแฟชั่นสโตร์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด ได้รับเกียรติจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเรียนเชิญเข้าร่วมงานในโครงการ “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง” และในโอกาสนี้ได้ร่วมพูดคุยเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้