นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารระดับสูง รับประกาศนียบัตร “Certificate of ESG 100 Company” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมชดเชยคาร์บอน จาก นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในฐานะที่โฮมโปร เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และเป็นศูนย์ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านรายแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และฉลากคาร์บอน นับเป็นความภาคภูมิใจในการพัฒนาความยั่งยืนต่อองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ โฮมโปรสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้