ดูงานบ้านพักคนชรา Tokyo Elder Care and Rehabilitate วันอาทิตย์ที่ 9 – เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

1japan2

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 69,000 บาท (ราคารวมค่าตั่วเครื่องบิน (TG) ที่พักและอาหารทุกมื้อ พักโรงแรมในชินจูกุ)

สนใจลงทะเบียน คลิกที่นี่