ขอนำทุกท่านเข้าใกล้งานสถาปนิก’60 รวมถึงนิทรรศการของสมาคมสถาปนิกสยามภายใต้คอนเซ็ปต์ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling” ไปอีกขั้น ด้วยการสัมภาษณ์เจาะข้อมูลจากอาจารย์โอ๊ต หรือคุณนันทพล จั่นเงิน ประธานการจัดงาน ผู้อยู่เบื้องหลังงานสถาปนิก’60 โดยตรง เพื่อให้เห็นภาพรวม และแสดงจุดเด่นอันน่าสนใจของงานที่เหล่าสถาปนิกและนักออกแบบไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

คุณนันทพล จั่นเงิน ประธานจัดงานสถาปนิก’60 ได้เปิดเผยข้อมูลว่าการจัดงานสถาปนิกในแต่ละปีนั้นจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนหลัก คือพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของสมาคมสถาปนิกสยามฯ และพื้นที่จัดแสดงสินค้า โดยพื้นที่นิทรรศการที่ดำเนินขึ้นบนคอนเซ็ปต์ บ้าน บ้าน : BAAN BAAN “Reconsidering Dwelling” จะมีกลุ่มสถาปนิกผู้เป็นสมาชิกเข้ามาร่วมระดมความคิดให้การจัดงานออกมาตรงกับรูปแบบที่ได้วางไว้ ซึ่งงานปีนี้ก็ได้มีการได้ยกคอนเซ็ปต์ บ้าน บ้าน เป็นหลัก เนื่องจากบ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานของคนทั่วไป เป็นสิ่งก่อสร้างในระดับเล็กสิ่งที่คนสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ บ้านจึงนับว่ามีความจำเป็นและมีความต้องการที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์ นอกจากนี้การส่งเสริมเรื่องบ้านที่เป็นฐานรากของอสังหาฯ ก็ย่อมช่วยส่งเสริมธุรกิจวัสดุก่อสร้างให้ขยายตัวขึ้นด้วยเช่นกัน ประกอบกับพื้นที่งานสถาปนิกยังมีส่วนจัดแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างขนาดหลายหมื่นตารางเมตรที่มุ่งเน้นนำเสนอนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ ก็ยังส่งผลกระตุ้นการซื้อขายให้ตลาดอสังหาเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงานสถาปนิกในทุกปี จะมีบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดในหมู่สมาชิกสถาปนิกอยู่เป็นประจำ โดยเหล่าสถาปนิกและนักออกแบบมักจะใช้งานดังกล่าวเป็นเวทีนำเสนอผลงานอันโดดเด่นที่ตนได้ทำไว้มาแสดง อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดเสวนา ASA Forum แลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิชาชีพ โดยเรียนเชิญสถาปนิกผู้มีชื่อในระดับนานาชาติมาร่วมบรรยายพิเศษทุกปี และภายในงานเองก็มีจุดเด่นอยู่ที่การจัดแสดงนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาตอบโจทย์งานก่อสร้างในยุคปัจจุบันให้ทันสมัย ส่งผลให้สถาปนิกผู้เข้าร่วมงานได้ยกระดับแนวคิดและการทำงานขึ้นไปอีกขั้น เรียกได้ว่างานสถาปนิกได้ถูกจัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและการออกแบบเลยก็ว่าได้

ในส่วนของนิทรรศการในพื้นที่ของสมาคมสถาปนิกสยามนั้น ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่มากมาย โดยไฮไลท์หลักจะอยู่ที่ นิทรรศการ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการสถาปนิกแห่งแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในเชิงสถาปัตยกรรม ตลอดจนคุณูปการต่อวงการสถาปนิกและวงการออกแบบบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนนิทรรศการอื่นๆ นั้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการ บ้าน บ้าน จำลอง และ นิทรรศการ บ้าน บ้าน ตัวอย่าง ที่เป็นการแสดงถึงแนวคิดในการออกแบบของสถาปนิกโดยตรง หรือหากจะชมในชิ้นส่วนบ้านที่ถูกออกแบบอย่างสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัย ก็สามารถเข้าชมนิทรรศการในส่วนขององค์ประกอบบ้าน ได้เช่นกัน

ในส่วนนี้ทุกท่านคงจะพอเห็นความสำคัญของงานสถาปนิก และคอนเซ็ปต์บ้าน บ้าน ไปบ้างแล้ว เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อได้เห็นภาพลักษณ์โดยรวมของคำว่า “บ้าน” นั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี