งานแถลงข่าวเปิดตัวงานสถาปนิก’60 บ้าน บ้าน: BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling มีกำหนดจัดขึ้น ณ Ayara Hall, Jim Thompson House ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 หรือวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 .

โดยได้รับเกียรติจาก นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายนันทพล จั่นเงิน ประธานจัดงานสถาปนิก’60 และ นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้

สำหรับงานสถาปนิก’60 จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันอังคารที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 60 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้แนวคิดหลัก “บ้าน บ้าน: BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “บ้าน” อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตของคนทุกคนในสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่นิทรรศการภายในงาน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ บ้าน: Dwelling, องค์ประกอบบ้าน: Dwelling’s elements และพื้นที่นอกบ้าน: Dwelling’s surroundings

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสมาคมฯ ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง นวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม การส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิก และสังคม ตลอดจนให้บริการทางวิชาการ แก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา และส่วนของงานแสดงวัสดุผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายในและการก่อสร้าง

งานสถาปนิก’60 “บ้าน บ้าน: BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และ วัสดุก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดขึ้นมาอย่างยาวนานติดต่อกันกว่า 30 ปี โดยงานในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 31 ที่ผู้ชมงานจะได้พบกับนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้าง และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตลอดงาน