ปัจจุบัน วิกฤติภาวะโลกร้อน เป็นปัญหาที่หลายประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัว และหาทางรับมือแก้ไข จนกลายเป็นกระแสความนิยมที่ผู้คนต่างหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงวงการสถาปัตยกรรม ที่เริ่มคำนึงถึงการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อโลก ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างอันเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานได้มากที่สุด

ทั้งนี้ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงได้จัดโซนผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียว หรือ Green Building Material ขึ้นภายในงานสถาปนิก’60 เพื่อให้ผู้แสดงสินค้า, สถาปนิก, นักออกแบบ และผู้ชมงานทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการผลักดันให้สถาปนิกหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียวในกระบวนการออกแบบอาคาร ตลอดจนผู้บริโภคเองรู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น เพื่อการใช้งานในระยะยาว และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้เอง

Untitled

สำหรับพื้นที่จัดแสดง Green Building Material ในงานสถาปนิก’60 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียวที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ฉนวนเฟลเทค Acoupanel จาก บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นฉนวนที่ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งมีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลมากถึง 60% ได้จากขวดน้ำดื่มพลาสติกและผ่านกระบวนการอบความร้อน เพื่อยึดเส้นใยเข้าด้วยกัน ปราศจากสารฟอร์มัลดิไฮ ออกแบบมาเพื่อลดเสียงรบกวนภายใน จัดเป็นวัสดุตกแต่งที่มีความปลอดภัย ให้คุณภาพอากาศภายในที่สะอาด

2. ผนังไม้ก๊อกดูดซับเสียงและความร้อน จาก บริษัท มาโมริม (ประเทศไทย) จำกัด มีแบบติดตั้งทั้งภายนอกและภายใน ผลิตจากเปลือกของต้นไม้ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ และไม่ทำลายต้นโอ๊คที่ให้เปลือก อีกทั้งยังช่วยรักษาอุณหภูมิของห้องที่ปูด้วยพื้นไม้ก๊อกและผนังไม้ก๊อก ทำให้ประหยัดพลังงาน

3. สีน้ำอะคริลิค 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน จาก บริษัท เบเยอร์ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED และ GREEN LABLE ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดแสงสะท้อนจากความร้อนได้มากถึง 90% และช่วยประหยัดค่าไฟ 25% ทั้งยังช่วยลดโลกร้อน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การันตีจากฉลากคาร์บอนที่ให้การรับรองโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

เชิญพบกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียวทั้งหมดในโซน Green Building Material ซึ่งถูกคัดสรรมาอย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ได้ที่งานสถาปนิก’60 งานแสดงเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 2–7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียวที่นำมาจัดแสดงบนพื้นที่ Green Building Material ในงานสถาปนิก’59

1P4265303

1P4265048