การจัดงาน สถาปนิก’60 ภายใต้แนวความคิด บ้านบ้าน : Reconsidering Dwelling ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-7 พ.ค. 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นั้น ได้จัดให้มีกิจกรรม การประกวดบูธแสดงสินค้าและการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้แสดงสินค้า สร้างสรรค์พื้นที่แสดงสินค้า ของตนให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ รวมถึงการออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน และเป็นการรณรงค์ให้ผู้แสดงสินค้าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำรูปแบบ องค์ประกอบของบูธ กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆต่อไป รวมถึงการนำไปมอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์กรการกุศลอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการประกวดบูธแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่
1.ประเภทความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล
2.ประเภทสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน บ้านบ้าน : Reconsidering Dwelling จำนวน 3 รางวัล
3.ประเภท Green booth จำนวน 3 รางวัล

และมีการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยเป็นการส่งเสริมความสำคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมโอกาสให้แก่ผู้ผลิต-ผู้ประกอบการไทย ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดด้านที่อยู่อาศัย และรณรงค์ให้ผู้ผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำนวัตกรรมเหล่านั้นกลับมาใช้ได้ใหม่ จำนวน 3 รางวัล

สำหรับคณะกรรมการตัดสิน การประกวดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในปีนี้ ได้แก่

  1. คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ

ประวัติ_คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำjpg_Page1 ประวัติ_คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำjpg_Page2ประวัติ_คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำjpg_Page3 2. คุณอภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ

ประวัติ_คุณอภิชาติ ศรีโรจนภิญโญjpg_Page13. คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูป-ประวัติคุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์jpg_Page1

การตัดสินให้คะแนนจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น. และประกาศผลการตัดสิน ณ ลานกิจกรรม ในพื้นที่จัดแสดงของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลาประมาณ 18.00 น.

ขอเรียนเชิญผู้แสดงสินค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 20 มีนาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานกิจกรรม โทร.02-717 2477 ต่อ 134, 138 หรือ เว็บไซต์  www.ArchitectExpo.com

และขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงานสถาปนิก’60 ในระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี