Adam Tarr ผู้นำแห่งบริษัท MZO Tarr ได้มาพูดคุยและบรรยายในหัวข้อ ‘Let’ us learn…Game theory of Architecture’ ทฤษฎีเกม กลยุทธิ์การต่อรองธุรกิจ เพื่อให้แง่คิด มุมมอง และเทคนิคใหม่ ๆ ที่สถาปนิคควรนำไปใช้กับลูกค้าเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย ในงาน DESIGN FOR TOMORROW MASTER CONFERENCE

MZO TARR Architects นำทีมโดย Adam Tarr ได้มาเข้าร่วมการบรรยายถึงกลยุทธิ์การต่อรองทางธุรกิจออกแบบอาคารในงาน DESIGN FOR TOMORROW MASTER CONFERENCE ที่จัดขึ้นโดย Greenlam ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นลามิเนต ซึ่ง Tarr สนับสนุนให้นักออกแบบได้รู้จักทำข้อต่อรอง และรู้จักวางแผนธุรกิจ โดยเขาได้นำเสนอปัจจัยหลักในการเล่นเกมมา 3 ปัจจัยนั่นก็คือ Importance of payoffs คือการเสนอค่าใช้จ่ายของงานออกแบบ Matrices/Table เป็นการสร้างแผนงานออกแบบและอธิบายถึงการทำงานต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจให้กับลูกค้า และสุดท้ายคือ Put yourself on the others’ shoes หรือเรียกง่าย ๆ ว่าการนึกถึงใจเขาใจเรา ช่วยให้นักออกแบบได้เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

นอกจากนี้ Tarr ยังได้หยิบยกโปรเจ็กต์ต่าง ๆ มาเป็นตัวอย่างให้กับผู้ชมทั้งในเรื่องของการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และการตั้งงบประมาณที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายผู้จ้างและผู้รับจ้าง ซึ่งโปรเจ็กต์เหล่านี้จะมีตั้งแต่โปรเจ็กต์ที่มีโครงสร้างการออกแบบที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม โปรเจ็กต์สร้างบ้านในเมืองที่สะดวกต่อผู้พักอาศัยและเป็นมิตรต่อเพื่อนบ้าน โดยใช้การออกแบบที่คล่องตัว ช่วยปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบ โปรเจ็กต์ประหยัดพลังงานใช้พลังงานจากธรรมชาติซึ่งการเลือกใช้วัสดุก็เป็นเรื่องสำคัญที่ถือเป็นการ save energy และ money ในเวลาเดียวกัน ตลอดไปจนโปรเจ็กต์ Low-cost ที่ผู้ออกแบบควรวางโครงสร้างให้ตรงตามความต้องการของผู้อาศัย

ในส่วนของ Game theory of Architecture จาก MZO TARR Architects ก็ได้รับรางวัล RIBA architects แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเลยก็ว่าได้

LIVE: Let us Learn from John Nashʼs Beautiful Mind: Game Theory in ArchitectureAdam TarrPrincipal and Founder, MZO TARR Architects (UK)

โพสต์โดย Greenlam Asia Pacific เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017