นครราชสีมา – โคราชเตรียมจัดงาน “สถาปนิกอีสาน 61” จัดขึ้นระหว่าง 19-21 ตุลาคม 2561 ที่ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา เป็นการยกทัพผลงานสถาปนิกทั่วอีสานมาโชว์ เพื่อผลักดันสู่การเป็น “Smart City”
นครราชสีมา วันนี้ (3 ต.ค. 2561) ที่ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ได้จัดงานแถลงข่าว สถาปนิกอีสาน’61 ภายใต้แนวคิด “สะหลาดแถ้”(Smart City, Smart Living) (สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทลิฟวิ่ง) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ที่ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอแนวคิดและความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ผลักดันให้ทุกเมืองมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0

โดยภายในงาน จะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง การแสดงผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร พร้อมรับแบบบ้านฟรี
นายวีระพล จงเจริญใจ รองประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน กล่าวว่า งานสถาปนิก 61 ครั้งนี้ จัดขึ้นในตีมของ สะหลาดแถ้ ( Smart city, Smart living ) ซึ่งจะมีการจัดแสดงผลงานของพัฒนาที่นำมาแสดงว่า ต่อไปแต่ละเมืองจะมีการพัฒนาอย่างไร เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ตและโคราช อยู่ในโซนของ Smart city, Smart living โซนที่ 2 จะเป็นผลงานสถาปนิกอีสาน ที่จะรวบรวมผลงานของสถาปนิกในภาคอีสานมาจัดแสดง
โซนที่ 3 Smart Students จะเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภาคอีสาน และโซนสุดท้าย เป็นโซน Smart Kids สถาปนิกน้อย และหมอบ้าน เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับบ้านรายบุคคล นำสถาปนิกมาตอบคำถามโดยตรง

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่จะนำศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์แห่งแรก ซึ่งศูนย์แห่งนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อันเป็นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO (ยูเนสโก้) เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลสัตว์จรจัด มาจัดแสดงภายในงานนี้อีกด้วย โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2561 นี้ที่ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา.

ขอบคุณ: http://www.komkhaotuathai.com/content/2281?st=