เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ DFAB HOUSE ที่อาคาร NEST ของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวัสดุ ณ เมือง Dubendorf ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโครงการแรกของโลกที่ใช้นวัตกรรมดิจิทัล ตั้งแต่การวางแผนออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างโดยหุ่นยนต์และการพิมพ์สามมิติ โดยเทคโนโลยีการก่อสร้างนี้ได้ถูกพัฒนาโดย ETH Zurich ที่ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆในอุตสาหกรรม

ด้วยความร่วมมือระหว่างศาสตราจารย์ของ ETH Zurich-สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับเหล่าผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 30 องค์กร ก่อให้เกิดอาคารขนาด 200 ตารางเมตร ที่เป็นผลจากการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาปฏิวัติการออกแบบและก่อสร้าง

DFAB HOUSE โดดเด่นทั้งเพดานคอนกรีตที่ก่อสร้างอย่างประณีตโดยการพิมพ์สามมิติ, ผนังคอนกรีตโค้งโดยหุ่นยนต์ก่อสร้าง รวมถึงระบบ Smart Home ที่ครบถ้วนทั้งเรื่องความปลอดภัยและการควบคุมอุปกรณ์ภายใน นอกจากนี้ยังสามารถผลิตพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเพื่อรองรับการใช้งานได้มากกว่าค่าเฉลี่ยการใช้งานของอาคารถึง 50%

เนื้อหาและที่มาจาก: https://www.designboom.com/architecture/eth-zurich-dfab-house-dubendorf-switzerland-02-27-2019/