‘TMB’ ผนึก ‘Mango – Builk’ ผุดโปรแกรมจัดการธุรกิจก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

228

ทีเอ็มบี เดินหน้าสร้าง “อีกขั้น” ของ Supply Chain Solution จับมือ บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้นำด้านโซลูชั่น ERP (Enterprise Resource Planning) โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ Builk ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างชื่อดัง เปิดตัว “Mango TMB Connect” และ “TMB Builk Plus”

โดยเป็นการพัฒนา Contractor Solution ที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ที่ไม่เพียงจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจได้ทั้งระบบเท่านั้น แต่ยังเป็นความร่วมมือที่จะช่วยสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับทั้งซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

จับ Pain Point มาพัฒนาเป็นโซลูชั่น 

หนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างคือ มองไม่เห็นสภาพคล่องและขาดการจัดการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากมักเจอปัญหาการคำนวณต้นทุนที่ผิดพลาด เพราะทำธุรกิจด้วยความเคยชินที่มีมานาน และมีการจัดการข้อมูลต้นทุนในรูปแบบของเอกสารกระดาษ

ดังนั้น การเรียกดูข้อมูลต้นทุน รายรับและรายจ่าย ระหว่างทางจึงเป็นไปได้ยาก ยิ่งเมื่อเจอปัญหาเอกสารหาย กว่าจะรู้มูลค่าต้นทุน หรือกำไร-ขาดทุน ก็ต่อเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

โจทย์สำคัญของทีเอ็มบีคือ จะทำอย่างไรที่จะช่วยผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้สามารถแก้ปัญหาเรื้อรังได้ตรงจุด จึงได้มองหาพันธมิตรที่เป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ อย่าง Mango และ Builk เข้ามาพัฒนาโซลูชั่นร่วมกัน

สร้างตัวช่วยธุรกิจในทุกสเต็ป

Mango ERP เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ช่วยในการบริหารงานหลัก 3 ด้าน คือ ควบคุมงบประมาณ, ควบคุมบัญชี – การเงิน และควบคุมการบริหารโครงการ ซึ่งจะเชื่อมโยงทุกระบบงาน ทำให้ ผู้ประกอบการสามารถทราบสถานะ และสภาพคล่องของแต่ละโครงการ แล้วนำผลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนปรับปรุงการบริหาร และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนั้น เมื่อรวมกันเป็น “Mango TMB Connect” โดยเชื่อมต่อกับบริการทางการเงินของ TMB จะสามารถทำธุรกรรมรับ โอน จ่าย เรียกดูยอดเงินคงเหลือ วงเงินสินเชื่อคงเหลือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการจัดการธุรกิจ

ส่วน Builk จะเป็นเหมือนผู้ช่วยที่เข้ามาควบคุมเรื่องต้นทุนทั้งหมด  และเรื่องการบริหารจัดการโครงการทั้งในฝั่งขารับและขาจ่าย รวมถึงการรายงานสรุปการดำเนินงานทั้งด้านกำไรหรือขาดทุนแบบเรียลไทม์ ตลอดจนการขอใบเสนอราคาออนไลน์ สร้างใบสั่งซื้อ PO สร้างใบ Invoice พร้อมส่งให้คู่ค้าทางอีเมล์ อีกทั้งมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา  ชำระเงิน

ด้วยการเชื่อมต่อของ “TMB Builk Plus” ลูกค้าสามารถเรียกดูยอดเงินคงเหลือ วงเงินสินเชื่อคงเหลือ รวมไปถึงสั่งจ่ายได้บนแพลตฟอร์มของ Builk และเข้าไปอนุมัติการสั่งจ่ายบนระบบดิจิทัลแบงกิ้ง TMB BUSINESS CLICK  ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจถึงความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินของตัวเองได้

Mango TMB Connect และ TMB Builk Plus จึงเป็นตัวช่วยที่ดีของผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ วางแผนโครงการได้แม่นยำ เชื่อมต่อการทำธุรกรรมทางการเงินสะดวก และรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการจัดการ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

สนใจใช้บริการ Contractor Solution (Mango TMB Connect และ TMB Builk Plus) สามารถติดต่อได้ที่ TMB Corporate Call Center โทร. 02-643-7000