หมู่บ้านจากขวดพลาสติก ซึ่งอยู่บนเกาะ Bocas Del Toro ประเทศปานามา เกิดขึ้นจากการริเริ่มของ Robert Bezeau ซึ่งมุ่งให้เกิดการลดการใช้ขวดพลาสติก และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

จากการเก็บขวดพลาสติกกว่าล้านขวด Bezeau ได้นำมาใช้สร้างโครงสร้างหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงปราสาทและคุกใต้ดิน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อน พร้อมไปกับการเรียนรู้แนวคิดเรื่องการรีไซเคิล, การเปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งมีค่า และกิจกรรมอื่นๆที่กระตุ้นจิตสำนึกในการลดขยะพลาสติก

Bezeau มีพื้นเพจากมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา เดินทางมาที่ Bocas Del Toro เมื่อหลายปีก่อนและเป็นผู้ริเริ่มโครงการรีไซเคิลเกาะในปี 2012 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครและคนงาน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้านความสะอาดของเกาะ ด้วยการเก็บขวดพลาสติกมากกว่าหนึ่งล้านขวด ภายในช่วงเวลาหนึ่งปีครึ่ง

Bezeau ให้มุมมองว่าจากปัจจุบันที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง 7.3 พันล้านคน หากแต่ละคนดื่มน้ำจากขวดพลาสติกเพียงวันละขวด นั่นหมายถึงการใช้ขวดพลาสติกถึง 2.6 ล้านล้านขวดต่อปี ซึ่งเป็นที่มาที่ประเทศพัฒนาแล้วได้พยายามอย่างยิ่งในการรีไซเคิลขวดเหล่านี้ ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนายังไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้

จากการพัฒนาหมู่บ้านจากขวดพลาสติก Bezeau หวังจะให้ความรู้กับผู้คนถึงแนวทางในการใช้งานขยะพลาสติก ที่สามารถทำได้หลากหลาย ทั้งในรูปแบบบ้าน, ฉนวน, ที่หลบภัยชั่วคราว, โรงเลี้ยงสัตว์, สระว่ายน้ำ, ยุ้งข้าว, ถนน และอื่นๆ ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และที่ท่องเที่ยวพักผ่อนในอนาคต

เนื้อหาและที่มาจาก: https://www.designboom.com/architecture/robert-bezeau-plastic-bottle-village-panama-04-24-2019/