งาน “TECT TALK” โดยบริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ป “GREEN FOR THE BETTER LIVING” เพื่อสร้างพื้นที่พูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเหล่าสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหยิบยกประเด็นตามกระเเสโลกเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสนใจต่อสุขภาวะที่ดีควบคู่ไปกับสิ่งเเวดล้อมที่ดี

ภายในงานมี อาจารย์ วิญญู วานิชศิริโรจน์ เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียว และคุณวสุธา เชน สถาปนิกวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมกับ คุณธิติ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาร่วมเปิดประสบการณ์เเละเเลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจ

นักวิชาการชี้ว่า ชีวิตคนเมืองปัจจุบันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่ภายใต้อาคาร 90% ซึ่งอาคารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นต่างส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ทั้งในเเง่บวกเเละเเง่ลบ ฉะนั้นการออกแบบเเละการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง

“WELL Building ” หนึ่งในมาตรฐานการก่อสร้างอาคารยอดนิยมที่คำนึงถึงประโยชน์จากสภาวะเเวดล้อมโดยรอบ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาวะของผู้ใช้อาคาร ด้วยการผสมผสานวิธีการออกแบบเเละวัสดุก่อสร้างที่ดี ภายใต้เเนวคิดทั้ง 7 ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของผู้อยู่อาศัย ทั้งอากาศ น้ำ อาหารการกิน แสงสว่าง การออกกำลังกาย ความสะดวกสบาย และสภาพจิตใจ

โดยเเนวคิดทั้ง 7 ด้านของ WELL คือเน้นการออกแบบบสถานที่ีทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ภายในที่ทำงาน เปลี่ยนทุกมุมในออฟฟิศให้เป็นโต๊ะทำงาน เชื่อมโยงธรรมชาติให้มาอยู่ใกล้ตัว เพิ่มความผ่อนคล้าย เเละสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงานในออฟฟิศ