สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องได้ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและคและชุมชน ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังสานต่อความช่วยเหลือเพื่อดูแลชาวชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา วิกฤตดังกล่าวส่งผลให้ลูกจ้างจำนวนมากต้องเผชิญกับการถูกลดค่าจ้างหรือเลิกจ้างงาน ทำให้คนในครอบครัวได้รับผลกระทบไปด้วย ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เล็งเห็นปัญหาท่ามกลางความท้าทาย จึงได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขาเพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นเติมเต็มความสุขให้ชุมชน

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวด อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ให้แก่ชุมชนหลายแห่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ครัวเรือนมากมายที่จำเป็นต้องอยู่อย่างประหยัดและอีกหลายครอบครัวที่ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนอาหาร

บริษัทฯ ได้เดินทางไปมอบของบริจาคให้ชุมชนต่างๆ ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเขตอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและสวยงาม

ทีมงานของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้เดินทางไปร่วมโครงการปลูกต้นไม้ที่สำนักงานเขตและหมู่บ้านต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงามอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต อำเภอบ้านค่ายและปลวกแดง ในการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่ช่วยบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมดูดซับสารพิษ ทั้งยังดักจับเศษและตะกอน รวมถึงคุณสมบัติพิเศษที่มีความทนทานต่อสภาพดิน และอยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทุกคนได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไรในอำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง เพื่อดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อม พร้อมบูรณาการสถานที่ให้มีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจของสาธารณชน ดอกทองอุไรสีเหลืองสดใสจะช่วยสร้างความสุขสดชื่นตลอดทั้งปีให้แก่ชาวชุมชน

ในอำเภอศรีราชา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ริเริ่มกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขพลานามัยและส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้แก่ชุมชน

ในอำเภอบ้านค่าย ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้สนับสนุนการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่สำนักงานเขต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ“ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือชุมชนท่ามกลางสถานการณ์อันท้าทายนี้ เพราะยังมีผู้คนจำนวนมากที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของเชื้อโควิด-19 เราจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือองค์กรชุมชนอย่างต่อเนื่อง” นางสาวศิญาภัสร์ จันทรชัยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว พร้อมเสริมว่า “ในขณะเดียวกันเราก็ดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ด้วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้เรื่องการดูแลชุมชน พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น”