ตอนนี้กระแสภาพเพ้นท์ที่ให้คนได้มีส่วนร่วมในการแสดงท่าทางต่าง ๆ กำลังมาแรง ศิลปินชาวจอร์เจีย Tezi Gabunia จึงสร้างสรรค์ผลงานที่มี่ชื่อว่า ‘complete the painting’ ให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมกับภาพ เติมเต็มให้ภาพเพ้นท์เหล่านี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

‘complete the painting’ สะท้อนภาพการมีปฏิสัมพันธ์ของศิลปะร่วมสมัย ซีรี่ส์ภาพเพ้นท์ที่ทำขึ้นมานี้ช่วยผลักดันการสื่อสารระหว่างผู้เข้าชมและงานศิลปิน ซึ่งฉากต่าง ๆ จะถูกเพ้นท์บนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ มีสัดส่วนเท่ากับคน ‘พล็อตของภาพที่ทำมาจะยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ที่มาชมผลงานนี้จะเกิดความรู้สึกท้าทายและจะหาวิธีเติมแต่งภาพนี้ขึ้นมาทันที’ ‘พวกเขาจะทำท่าทางต่าง ๆ และถ่ายรูปเก็บไว้’ กล่าวโดย Tezi Gabunia

ผลงาน ‘complete the painting’ ของ Tezi Gabunia จะดึงดูดให้ผู้ที่พบเห็นอยากเข้ามามีส่วนร่วมกับภาพเพ้นท์เหล่านี้ พวกเขาจะแสดงท่าทางเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพ ทำให้เกิดความสมบูรณ์ ‘’complete the painting’ สะท้อนความีประสิทธิผลและการมีสัมพันธ์ร่วมกันกับศิลปะ’ Gabunia เสริม ‘มันขึ้นอยู่กับคุณค่าพื้นฐานและวิสัยทัศน์ของกลุ่มคนที่จะทำให้ศิลปะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตและน่าตื่นตามากขึ้น’

Source: designboom