ตามที่บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ นิตยสาร
Builder ได้กำหนดจัดงาน BuilderXpo’16 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการก่อสร้างนานาชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -10 กันยายน 2559 ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค กรุงเทพฯ

ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้ว แต่เนื่องจากติดขัดปัญหาบางประการ ทำให้ไม่สามารถจัดงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นกับทางบริษัทฯ โดยตลอด