อั๊คโซ่ โนเบล พาวเดอร์ โคทติ้ง ผู้นำด้านอุตสาหกรรมสี สีเคลือบ และผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พิเศษรายใหญ่ชั้นนำของโลก มุ่งมั่นเป็นผู้นำในด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวแบบผง โดยยังคงส่งเสริมด้านความยั่งยืนในทุกส่วนของการดำเนินธุรกิจ 

อั๊คโซ่ โนเบล เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวแบบผงได้รับความนิยมในหลายภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ สถาปัตยกรรม ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั่วไป และ ไอที โดยผลิตภัณฑ์ของอั๊คโซ่ โนเบล ได้ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมหลักในปัจจุบันที่มีความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และสีสันที่มากขึ้น

นอกจากแง่ของเทคโนโลยีการผลิตแล้ว อั๊คโซ่ โนเบล ยังให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับเทคโนโลยี โดยคุณอลัน อเล็กซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียใต้ บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล พาวเดอร์ โคทติ้ง เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์อั๊คโซ่ โนเบล พาวเดอร์ โคทติ้ง จะไม่มีส่วนประกอบของสารตัวทำละลาย (solvent-free) นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Interpon หนึ่งในแบรนด์หลักยังปราศจากสาร VOCs และสารพิษจากโลหะหนัก เช่น โครเมียม ทำให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวแบบผงยังใช้พลังงานและวัสดุในขั้นตอนการเคลือบผลิตภัณฑ์น้อยกว่าผลิตภัณฑ์แบบอื่น จึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วยอายุการใช้งานที่คงทน
นอกจากนี้ อั๊คโซ่ โนเบล ยังต่อยอดความยั่งยืนผ่านแนวคิดแพลเน็ต พอสซิเบิล (Planet Possible) ซึ่งมุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากความร่วมมือกันของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ผลิต โดยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่กลุ่มลูกค้า