ผลงานประติมากรรม เป็นผลงานที่ไม่ค่อยได้พบเห็นกันสักเท่าไรนักภายในงานสถาปนิก’60 ซึ่งในปีนี้ได้นำเอาผลงานประติมากรรมที่หลากหลายมาจัดแสดงให้ผู้ชมงานได้สัมผัสถึงความวิจิตรงดงามซึ่งเต็มไปด้วยความประณีต ละเอียดละออ ของผลงานแต่ละชิ้น

กิจกรรมดังกล่าว มีชื่อว่า “ประติมากรกับการสร้างประติมากรรม” จัดโดย ชมรมประติมากรไทยร่วมสมัย (Contemporary Thai Sculptor) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานของนักประติมากรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ศิลปินแต่ละท่านล้วนเป็นศิลปินมากความสามารถที่มีผลงานและรางวัลการันตีมากมาย โดยรายชื่อประติมากรและผลงานที่จะนำมาจัดแสดง มีดังนี้

1. ศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
2. ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2558 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
3. คุณลักษณ์ คูณสมบัติ
4. คุณนที เกวลกุล
5. คุณวิชัย โยธาวงศ์
6. คุณภาณุมาศ ทาศิลา

ศิลปินทั้ง 6 ท่าน ต่างนำเอาผลงานประติมากรรมหลากหลายรูปแบบตามความถนัดของตนมาจัดแสดง ซึ่งกิจกรรม “ประติมากรกับการสร้างประติมากรรม” นี้ จะจัดขึ้น ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานสถาปนิก’60 ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 60 เวลา 10.00-20.00 . เป็นอีกหนึ่งพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ ให้ผู้ชมงานรู้สึกผ่อนคลายไปกับงานศิลป์ ทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมผลงานของศิลปินไทยที่มีความสามารถ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป


อ่าน: รับชมประติมากรรมขนาดยักษ์ พระบรมรูปพระพักตร์ในหลวง ร.9 ขนาดใหญ่ 9 เท่า ของพระองค์จริง ในกิจกรรม “ประติมากรกับการสร้างประติมากรรม”