บริษัทแลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 ของเมืองไทย เชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการประกวดออกแบบบ้าน ในกิจกรรม ‘แลนดี้ โฮม ดีไซน์ คอนเทสต์ 2017 (Landy Home Design Contest 2017)’ โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม (ไม่จำกัดชั้นปี) จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ รวมถึงเป็นบันไดก้าวแรกสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ ภายใต้โจทย์การออกแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น ทรอปปิคอล 3 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1.บ้านประหยัดพลังงาน (Energy-Efficiency Home) 2.บ้านผู้สูงอายุ (Elder Care) และ 3.บ้านเพื่อความปลอดภัย (Security Home) ซึ่งสามารถเลือกเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร นอกจากนี้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1-3 มีสิทธิ์เข้าฝึกงานกับแลนดี้ โฮม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสถาปนิกแลนดี้ โฮม ต่อไปในอนาคต

pic

น้อง ๆ นิสิต นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2560 ได้ที่ www.landyhome.co.th ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไข เพิ่มเติมได้ที่ www.landyhome.co.th หรือฝ่ายการตลาด แลนดี้ โฮม โทร.0-2938-3456