สำหรับการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย นอกจากการออกแบบที่ตอบโจทย์แล้ว วัสดุในการสร้างยังเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกใช้วัสดุในแบบต่างๆ จึงกลายเป็นตัวเลือกอีกอย่างของผู้บริโภค นอกจากนั้นการสร้างบ้านในปัจจุบัน ยังสามารถเลือกใช้วัสดุแบบสำเร็จที่ช่วยลดระยะเวลาการสร้างและลดต้นทุนได้กว่าการสร้างบ้านในแบบเดิม

การสร้างบ้านในปัจจุบัน นอกจากรูปแบบ ความคงทน และแข็งแรงของตัวบ้านแล้ว ช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างยังเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือการใช้วัสดุแบบสำเร็จรูปจึงได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น การก่อสร้างแบบ prefab และ precast จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีแบบใหม่มาปรับใช้กับการก่อสร้าง

โดย PREFAB มาจาก Prefabricated Building หมายถึง วิธีการก่อสร้างบ้านหรืออาคารโดย “ผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้สำเร็จก่อนจะนำมาประกอบกันที่หน้างาน” เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนในการก่อสร้างมีราคาที่สูง และค่อนข้างขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ จึงทำให้รูปแบบการก่อสร้างแบบสำเร็จได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

และ PRECAST มาจาก pre+cast หมายถึง การหล่อหรือเทในแบบก่อนนำไปใช้งานหรือก่อนการประกอบ ซึ่งได้แก่ ผนังสำเร็จรูปหรือแผ่นคอนกรีตสำเร็จ การก่อสร้างแบบ precast จึงเป็นการนำเอาชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสำเร็จรูป มาประกอบเป็นตัวบ้าน

ซึ่งการสร้างบ้านสำเร็จรูปก็ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารหรือบ้านจัดสรรค์ ที่ต้องย่นระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง และยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือได้อีกด้วย

 

Source : ddproperty oknation