เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือคิวเฮ้าส์ หนึ่งใน Speakers สำคัญของงาน TREA TALKS Real Estate 2017 เปิดเผยถึงสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยงการเกิดฟองสบู่เหมือนในช่วงปี 2540 และกล่าวถึงการลงทุนคอนโดในปัจจุบัน

หากกล่าวถึงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ และการเกดฟองสบู่ในปัจจุบัน คุณชัชชาติ กล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่มีสภาะวะฟองสบู่เหมือนช่วงปี พ.ศ. 2540 เพราะผู้ประกอบการค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องการลงทุน และราคาที่ดินก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อย่างใด

(พื้นที่สีแดง ที่มีผู้คนอาศัยแน่นหนา)

รวมถึงการก่อสร้างและพัฒนาโครงการบ้าน ที่มีความระวังในการวางแผนมากขึ้น จึงทำให้การซื้อขายบ้านมีความสมดุล นอกจากนั้น ในขณะนี้ทางรัฐบาลยังมีการลงทุนก่อสร้างรถไฟฟ้าออกมาหลายสาย ที่เป็นการพัฒนาและกระจายความเจริญเข้าสู่แถบชานเมือง ซึ่งในบริเวณรอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้า ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมขึ้นมากมาย เนื่องจากพื้นที่ของสถานีที่อยู่ในแถบชานเมืองมีราคาถูก ซึ่งการก่อสร้างคอนโดมิเนียมจำนวนมากนั้น อาจทำให้มีการพัฒนาคอนโดออกมากเกินไปในแต่ละสถานี

นอกจากนั้นเมื่อการพัฒนาการเมืองและระบบขนส่งเกิดขึ้นเป็นเครื่องข่ายที่สมบูรณ์ นั่นหมายถึงการกระจายความเจริญไปสุ่แถบชานเมือง จะทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะปัจจุบัน ปัญหาการคมนาคมต่าง ๆ มักเกิดจาการที่ผู้คนอาศัยกระจุกกันอยู่ในเมืองเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ คุณชัชชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตทาวเฮ้าส์ จะเข้ามาทดแทนคอนโดมิเนี่ยมและบ้านเดี่ยวเพราะ ราคาบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนี่ยมที่มีทำเลใกล้รถไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้นในอนาคต