ฝ่ายวิชาการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเปิดเผยว่าการออกแบบวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งยุคใหม่ควรมุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

ปัจจุบันเทคเนคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในแวดวงธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้าง ทั้งวัสดุก่อสร้างหลัก เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีต หลังคา และวัสดุก่อสร้างรองประเภทตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นสีทาอาคาร วัสดุปุพื้นหรือผนัง สุขภัณฑ์ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ ฝ่ายวิชาการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์คิดค้นวัสดุรูปแบบใหม่ที่เน้นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองทุกสไตล์ของผู้บริโภค และตอบโจทย์ธุรกิจยุคภาคแรงงานมีปัญหา เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจในภาวะที่ตลาดทรงตัวและมีการแข่งขันกันสูง

เห็นได้จากข้อมูลจากฝ่ายวิชาการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านที่ระบุว่า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงกับคนยุคปัจจุบันที่ต้องการวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ใช้งานง่าย และตรงตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง เราจึงพบได้ว่าผู้ประกอบการโรงงานผลิตและจำหน่ายได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นการพัฒนาโปรดักส์ทั้งในด้านของดีไซน์ การใช้งานที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบวัสดุที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดพื้นที่ใช้สอยในบ้าน ซึ่งถือได้ว่าสามารถสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี