รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย เปิดตัวโครงการประกวด “รับเบอร์แลนด์ ดีไซน์ คอนเทสต์” (RUBBERLAND Design Contest) เวทีค้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่สร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุโฟมยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living ปั้นยางให้เป็นงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต โดยกำหนดให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น

(นายวันจักร โชติชัยชรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการและการบริหารสินค้า รับเบอร์แลนด์)

นายวันจักร โชติชัยชรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านปฏิบัติการและการบริหารสินค้า รับเบอร์แลนด์ ได้กล่าวว่า โครงการประกวด RUBBERLAND Design Contest ในปีนี้ ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการประกวดเกี่ยวกับการออกแบบด้วยการใช้วัสดุยางพารา โดยมีที่มาจากวิสัยทัศน์ของบริษัท พี.พี. สยามลาเท็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าที่นอนและหมอนเพื่อสุขภาพที่ทำจากยางพารา 100% เรามุ่งที่จะมอบความรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยการสร้างสรรค์ RUBBERLAND ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ยางพารา” ของไทยขึ้น ที่นำเสนอผ่านสื่อผสมเชิงสร้างสรรค์แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนว Edutainment ให้ความรู้เกี่ยวกับยางพารา บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ใจกลางเมืองพัทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว

“ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นประเทศที่มีการส่งออกน้ำยางพาราสูงสุด ส่งผลให้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย หากได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะส่งผลดีต่อประเทศ และเกษตรกรชาวสวนยางอย่างมหาศาล” นายวันจักร กล่าว

ทั้งนี้ นายฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการการตลาดรับเบอร์แลนด์ ได้กล่าวเสริมว่า ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งโมเดลนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ RUBBERLAND Design Contest ขึ้น

เพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมการออกแบบและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ส่ง ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ภายใต้คอนเซ็ปต์ Future Living ปั้นยางให้เป็นงาน สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อวิถีชีวิตแห่งอนาคต ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับห้องนอนหรือห้องนั่งเล่น โดยเน้นความสำคัญของการใช้งาน ดีไซน์ และมีวัสดุโฟมยางพาราเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่น้อยกว่า 60 %

โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้มีโอกาสเป็นนักออกแบบมืออาชีพ อีกทั้งผู้ชนะการประกวดยังได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานและสามารถต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ในการทำตลาดและจำหน่ายจริงในพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในรับเบอร์แลนด์อีกด้วย”

โครงการ RUBBERLAND Design Contest ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการออกแบบที่จะมาร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ล. ภาสกร อาภากร หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักออกแบบเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการยาง MTEC และดร.ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok (MCB) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

นอกจากนี้นักออกแบบที่เข้าแข่งขันในโครงการจะได้ร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเวิร์คช้อปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบจากกูรูชั้นนำ เยี่ยมชมโรงงานการผลิตแปรรูปยางพารา และเข้าชม รับเบอร์แลนด์ อุทยานการเรียนรู้เกี่ยวกับยางพาราของไทย

“เรามีความมั่นใจว่า โครงการประกวด RUBBERLAND Design Contest จะเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้นักออกแบบได้ริเริ่มนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศ มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และคุณค่ามากขึ้น ด้วยการนำเอาความคิดในเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับผลงานสร้างสรรค์แล้ว ยังจะช่วยต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางการเศรษฐกิจได้อีกด้วย” นายวันจักร กล่าวในตอนท้าย
โครงการ RUBBERLAND Design Contest เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 17-25 ปี ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถกรอกใบสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thairubberland.com

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
พัณณิตา จันทร์รัตนกุล 09-0636-3639
เพชรลัดดา จันทร์วิวัฒน์ 08-3965-9145
กัญญารัตน์ เกียรติชัยรินทร์ 084-427-2720