โปรเจ็กต์ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการภายใต้การผลักดันของ “รัฐบาล คสช.”ที่เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะล้าช้าแต่จากความคืบหน้าล่าสุด เปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เฟสแรก ระยะทาง 14 กม. จากสะพานพระราม 7- สะพานปิ่นเกล้า อยู่ระหว่างการรื้อย้ายชุมชนริมน้ำ 285 ครัวเรือน ใน 10 ชุมชนออกจากพื้นที่ ซึ่งคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณให้แล้ว จำนวน 495 ล้านบาท

โดยทั้ง 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนปากคลองบางเขนใหม่ ชุมชนวัดสร้อยทอง ชุมชนวัดฉัตรแก้ว ชุมชนเขียวไข่กา ชุมชนราชผาทับทิม ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม ชุมชนมิตตคาม 2 ชุมชนมิตตคาม 1 ชุมชนสีคาม และชุมชนวัดเทวราชกุญชร ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังลงพื้ที่สำรวจและตรวจสอบการจ่ายเงินให้กับผู้ที่จะได้รับการเยียวยา คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ประมาณปลายเดือน ก.ค.นี้ และจะได้พื้นที่ประมาณ 50% เพื่อส่งมอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้

แต่สำหรับการประมุลที่ล่าช้าจากกำหนดเดิม ภายในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากยังกำหนดราคากลางไม่แล้วเสร็จ ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดประมูลได้ภายในเดือน ก.ย.และเริ่มงานก่อสร้างภายในปีนี้ ใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน หรือประมาณ 1 ปี 6 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

ทั้งนี้จะใช้เงินงบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการก่อสร้างจำนวน 8,362 ล้านบาท แบ่งการประมูลออกเป็น 4 สัญญา แต่ละสัญญาจะมีระยะทางประมาณ 3.5 กม. ประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 จากพระราม 7-คลองบางซื่อ วงเงิน 1,770 ล้านบาท
ช่วงที่ 2 วงเงิน 2,470 ล้านบาท จากคลองบางซื่อ-สะพานปิ่นเกล้า
ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7-คลองบางพลัด วงเงิน 2,061 ล้านบาท
ช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด-คลองสามเสน วงเงิน 2,061 ล้านบาท

“หลังได้ผู้รับเหมาแล้ว จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพราะเป็นโครงการมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มสร้างบริเวณฝั่งธนบุรีเป็นลำดับแรก เพราะไม่ติดรื้อย้ายชุมชนเหมือนฝั่งพระนคร”

 

Source : prachachat