การนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ยากเกินที่จะทำ ซึ่งสิ่งสำคัญคือประสบการณ์ของแต่ละองค์กรที่ได้พบเจอระหว่างการดำเนินกิจการ และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคน้อยใหญ่มาได้ นำมาสู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานออกแบบตกแต่งภายในของแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดงานนิทรรศการระดับนานาชาติ เปิดเผย 6 เคล็ดลับการทำงาน ที่จะเป็นหนทางสู่การเป็นองค์กรคุณภาพว่า

  1. ยึดมั่นในความดี มีการรักษามาตรฐานทางจริยธรรมเสมอและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับทางการค้าเสมอมา เพื่อการดำเนินงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง คิงส์เมน ได้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยยึดความโปร่งใสและความสื่อสัตย์สุจริต ในโครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นประจำปี 2559 จากคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและการต่อต้านคอร์รัปชั่นหอการค้าไทย
  2. เชื่อมั่นในทีมงาน คำนึงถึงมุมมองและประวัติความเป็นมาของพนักงานทุกคนที่มีความหลากหลาย ให้โอกาสการทำงานและให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน มีระบบการทำงานแบบยินดีรับฟังกันเสมอในเรื่องของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ เพราะเมื่อทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาเพียงคนเดียว และเน้นการสานความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร เพราะการทำงานในด้านอุตสาหกรรมงานออกแบบ และตกแต่งโครงสร้างต้องอาศัยการสื่อสารกันในทุกภาคส่วน หากพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะสื่อสารกันมากขึ้นทำให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ ซึ่ง คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ได้รับรางวัล Best Award for Employee Treatment Good Governance Award 2009 “Best Award for Employee Treatment” จากธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมและสมาคมธนาคารไทย เป็นเครื่องยืนยันถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร บุคคลอย่างต่อเนื่อง
  3. คุณภาพต้องมาก่อน ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานเริ่มตั้งแต่การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ การใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ตลอดจนการให้ความใส่ใจในงานอย่างถี่ถ้วน เพื่อผลงานที่ออกมาดีมีคุณภาพสูงสุด จากความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของงาน จึงได้รับรางวัลยืนยันถึงคุณภาพมากมาย อาทิ รับรางวัลชมเชยในการออกแบบ Kids World ของ A.R.E. design Awards ที่ Las Vegas, USA ในปี 2552 และรางวัลในการออกแบบร้านค้าของ Marks & Spencer International ที่ประเทศอังกฤษ ในปี 2552
  4. จริงใจกับลูกค้า ต้องสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการส่วนงานต่างๆ ตั้งแต่การบริหารงานโครงการ งานด้านปฏิบัติการ นอกจากงานออกแบบ และตกแต่งโครงสร้างสำหรับงานสินค้าต่างๆ ด้วยการทำงานที่รักษาคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และคำนึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก จนมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ อาทิ งานมหกรรมยานยนต์ (Motor Expo) งานมหกรรมการเงินธนาคาร (Money Expo) และงานประชุมระดับโลกที่บริษัทได้รับความไว้วางใจ จากเจ้าของงานต่างประเทศให้เป็นผู้จัดงาน งานไอทียู เทเลคอม เวิลด์ 2016 (ITU Telecom World 2016) งานประชุมโรตารี่สากล (International Rotary Conference) งานประชุมไลออนส์โลก (Lions International Conference) เป็นต้น
  5. ยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development การที่จะอยู่อย่างยั่งยื่นนั้นไม่ใช่ว่าตัวเองพัฒนาเติบโตเพียงคนเดียวแต่ต้องทำให้สังคมและทุกสิ่งรอบตัวพัฒนาและเติมโตไปพร้อมกับเราด้วยเช่นกัน เช่นการจัดกิจกรรม K Forum ขึ้นเพื่อสื่อสารและแชร์ประสบการณ์ความรู้ต่างๆ และข้อมูลแผนการดำเดินงาน ตามหลักแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ทุกคนจะพัฒนาและสำเร็จไปพร้อมๆ กันทั้ง องค์กร ลูกค้า และผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและการขยายก็ควรโดยคำนึง ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงทำคิงส์เมนฯ ได้รับรางวัล UFI Sustainable Development Award 2018 ด้านการบริหารงานการแสดงสินค้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเราเป็นประเทศเดียวในเอเซียที่ได้รับรางวัลนี้ และบริษัทจะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่เสมอ อาทิ คิงส์เมนฯ ได้เปิดบูธให้ความรู้เรื่องงานเอ็กซิบิชั่นสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆ ทำให้เยาวชนก้าวสู่การทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ในโครงการคิดก้าวหน้า
  6. ไม่เคยหยุดนิ่ง เนื่องจากลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันทางทีมงาน จึงต้องเสริมหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านงานกิจกรรมด้านสื่อสารการตลาด เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยคำตอบหรือแนวทางที่หลากหลายให้กับลูกค้าแต่ละประเภทในโอกาสที่แตกต่างตามสถานการณ์ของตลาด อาทิ การจัดกิจกรรมโรดโชว์ การบริหารงานในพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการสร้างชิ้นงานสำหรับการปรับปรุง ตกแต่ง สวนสนุก และล่าสุด ได้เพิ่มสายงานวิศวะ สถาปัตย์เข้ามาเติมเต็มให้กับลูกค้า ที่มีความต้องการด้านงานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร การตกแต่ง ปรับปรุงงาน และก่อสร้างในสถานที่เดิม และสิ่งที่เป็นอีกก้าวหนึ่งของคิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. คือการขยายสาขาในต่างประเทศ โดยได้เปิดสาขาในประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่ปี 2558 ดำเนินธุรกิจในด้านการออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) ในงานตกแต่งภายใน (Interiors) งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibitions) และกิจกรรมการตลาด (Event) ซึ่งที่ผ่านมาในตลาดเมียนมาร์ให้ผลการตอบรับที่ดีและยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 นี้ก็จะมีการเปิดสาขาในประเทศกัมพูชา เชื่อว่าจะได้ผลการตอบรับที่ดีเช่นกัน

สำหรับบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K คือผู้ให้บริการชั้นนำในธุรกิจการให้บริการออกแบบและตกแต่งงาน (Design & Build) อย่างครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) ในงานตกแต่งภายใน (Interiors) งานแสดงสินค้า และนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และงานพิพิธภัณฑ์และสวนสนุก (Museums & Thematic Parks) หากเคยไปงานเอ็กซิบิชั่นต่างๆ ต้องเคยเห็นผลงานของ คิงส์เมนฯ มาแล้วแน่นอน เพราะกว่า 29 ปี คิงส์เมนฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และอยู่เบื้องหลังความสำหรับเสร็จของแบรนด์ชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน

——————————————————————————————————

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดย : บริษัท โมเดิร์นเทียร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

คุณธิดารัตน์ เหมือนดวง (ซัมเมอร์) โทร.097-203- 8989 Email : [email protected]

คุณภัทราพร ทรงศิลป์ (นุ๊ก) โทร. 089-782-0836 Email:  [email protected]