Builder News ขอนำเสนอข่าวอันน่ายินดีของวงการรอบรั้วการศึกษามาเล่าสู่กันฟังกับโครงการ Too Fast To Sleep @ KU ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เฉลิมศรี สุนทร จำกัด สร้างต้นแบบของการเรียนและเล่นอย่างมีความสุข แหล่งชุมนุมทางปัญญาแห่งแรกที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงในรั้วมหาวิทยาลัย

ร้าน Too Fast To Sleep @ KU แหล่งเรียนรู้และไลฟ์สไตล์ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณโซนอาคารหอพักนิสิตและบุคลากร ในซอยพหลโยธิน 45 (ด้านถนนพหลโยธิน) ด้วยพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ซึ่งจะประกอบด้วย โซนร้าน Too Fast To Sleep@ KU ในพื้นที่ 600 ตารางเมตร ซึ่งเป็นโซนแรกที่จะเปิด
ให้บริการก่อน โดยเป็นพื้นที่อ่านหนังสือ พร้อม Wi-fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้บริการฟรี และพื้นที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะนอกเวลาทำการไปจนดึกดื่นเที่ยงคืนที่จะมีช่วงเวลารวมตัวกันของเหล่านิสิตจำนวนมาก ซึ่ง Too Fast To Sleep@ KU ไม่เพียงแต่ให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น ที่นี่เปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้เช่นกัน นับเป็นแหล่งชุมนุมทางปัญญาต้นแบบแห่งแรกที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในยุคปัจจุบัน จึงได้มีความคิดที่จะจัดทำแหล่งเรียนรู้สำหรับนิสิตขึ้น โดยเป็นการร่วมมือกันกับทางร้าน Too Fast To Sleep ซึ่งต่างก็เห็นพ้องตรงกันว่าอยากร่วมกันสร้างคนเก่งและมันสมองของชาติ โดยให้โอกาสที่ดีแก่พวกเขาให้มีสถานที่ที่สะดวกสบายสำหรับการอ่านหนังสือและการศึกษาหาความรู้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะต้องเป็นสถานที่ที่มีมาตรฐาน มีอินเทอร์เน็ต Wi-fi ให้บริการฟรี และมีที่สำหรับพักผ่อนด้วย จึงก่อให้เกิดเป็น Too Fast To Sleep @ KU ขึ้นมา

ทางร้านToo Fast To Sleep เองก็เป็นผู้นำทางด้านการให้บริการแหล่งไลฟ์สไตล์ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมงที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีนักเรียนและนิสิตนักศึกษาให้สนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสะดวกสบายด้วยบริการอาหารเครื่องดื่มและสถานที่แล้ว ที่นี่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างครบครันและด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย โดยผ่านการนำความสมดุลของธรรมชาติมาสร้างสังคมปัญญา พัฒนาสู่พื้นที่เรียนและเล่นอย่างมีความสุข

DSC_3243

แนวคิดโครงการ

ในการออกแบบและตกแต่งภายใน Too Fast To Sleep @ KU นั้นมีแนวคิดหลักคือ ‘From Green To Happiness’ การนำความสมดุลของธรรมชาติ มาสร้างสังคมปัญญา พัฒนาสู่พื้นที่เรียนและเล่นอย่างมีความสุข โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจของร้าน Too Fast To Sleep มีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเป้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข หรือ University of Happiness โดยอาคารดังกล่าวออกแบบโดย ผศ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภูมิสถาปัตย์ออกแบบโดย ผศ.ปาณิฑัต รัตนวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และตกแต่งภายในอาคารโดย คุณกฤษฎา บินจาซ และ คุณรักษมล นามวงศ์ อินทีเรียดีไซน์โครงการ Too Fast To Sleep @ KU

สถาปัตยกรรมของอาคารถูกออกแบบไว้อย่างสวยงามและลงตัวโดยเน้นการออกแบบแนวรักษ์โลกตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งแต่เดิมที่ตั้งโครงการเป็นจุดที่ทิ้งขยะ ที่อยู่ใกล้กับหอพักนิสิตมากกว่า 8 อาคาร และคอนโดมิเนียมบุคลากรอีกด้วย จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาของนิสิตและบุคลากรอย่างจริงจัง ต่อมาจึงได้รับการพัฒนาพื้นที่ให้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยการออกแบบและตั้งอาคารนี้ขึ้น โดยให้ตัวอาคารหันไป
ทางทิศเหนือ-ทิศใต้เพื่อรับกับทิศทางลม ทำให้อาคารดังกล่าวมีความเย็นสบาย โปร่งโล่ง นอกจากนั้นยังเลือกใช้วัสดุที่เป็นวัสดุ Eco ทั้งหมด (รักษ์โลก) โดยไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มีราคาแพง แต่เน้นพึ่งพาธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อสามารถใช้หลบแดดและรับลมได้ดี

DSC_3246

การจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร ถูกแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่บริการ พื้นที่อาหาร และส่วนห้องน้ำ ถูกออกแบบให้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับการบังแดด พื้นที่อ่านหนังสือถูกวางไว้ทางด้านทิศเหนือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รับแสงแดดได้ดีและมีแสงสว่างเพียงพอในการอ่านหนังสือ และยังช่วยลดพื้นที่ปรับอากาศลงเพื่อช่วยให้ประหยัดเครื่องปรับอากาศอีกด้วย ในขณะเดียวกัน เราได้เพิ่มพื้นที่นอกอาคารเพื่อให้นิสิตมาใช้พื้นที่ทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งในร่มและกลางแจ้งอีกด้วย

ส่วนแนวคิดในการตกแต่งภายในจะเน้นการออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่นิสิตสามารถอ่านหนังสือได้อย่างสบายใจและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปกครองหมดความกังวลใจเมื่อเด็ก ๆ มาใช้พื้นที่Too Fast To Sleep @ KU โดยเน้นพื้นที่โปร่งโล่ง กว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีเรือนกระจกยื่นออกมาด้านซ้ายของอาคารเพื่อให้นิสิตได้สัมผัสกับพื้นที่ธรรมชาติมากที่สุด ทั้งยังสามารถเห็นทิวทัศน์ภายนอกอีกด้วย ด้านการตกแต่งพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบก็จะเน้นต้นไม้ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาทิ ต้นแคนนา ส่วนเส้นสายที่ใช้ในการออกแบบเน้นเส้นสายอิสระทั้งหมด โดยผสมผสานความทันสมัยและธรรมชาติเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้มงคลทางด้านหน้าอาคาร รวมทั้งต้นนนทรีซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย

Too Fast To Sleep @ KU เตรียมพร้อมที่จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะมีโซนผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัย หรือ KU Outlet ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการต่าง ๆ ได้ที่Too Fast To Sleep @ KU ซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 097-158-9000 ตลอด 24 ชั่วโมง

DSC_3251
นิตยสาร Builder Vol.35 SEPTEMBER 2016

Previous articleอนันดาฯ ร่วมกับ TCDC สร้าง TCDC COMMONS ห้องสมุดการออกแบบการสื่อสารตอบรับคนรุ่นใหม่
Next articleHARNN HERITAGE SPA สปาที่ผสมผสานกลิ่นอายสุดลงตัว ระหว่างความเป็นไทย
และสากล
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร