การจัดแสดงผลงานชุด ‘Sections of Autonomy. Six Korean Architects’ ของบรรดาสถาปนิกทั้ง 6 ท่าน จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 3-21 กุมภาพันธ์ 2017 นี้ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพของเกาหลี ที่หลุดพ้นจากการปกครองของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2462 รวมระยะเวลาที่เป็นอิสระ 98 ปี 

ผลงานที่จะนำมาจัดแสดง ประกอบด้วย ภาพถ่าย ภาพวาด และกราฟิก เพื่อเล่าเรื่องราวความมั่งคั่งของเมืองต่าง ๆ ในเกาหลีผ่านผลงานสถาปัตยกรรมของสถาปนิกทั้ง 6 ที่สร้างขึ้นในช่วงที่เกาหลีได้รับอิสรภาพทางการเมืองและวัฒนธรรม โดยผลงานเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1990 – ช่วงต้นปี 2000

องค์กรที่ควบคุมการจัดแสดงผลงานนี้ คือ Fondazione Pastificio Cerere หรือก็คือ สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะในกรุงโรม โดย ‘Sections of Autonomy. Six Korean Architects’ จะจัดแสดงผลงานของเหล่าสถาปนิกผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ Choi Moon-Guy (Ga. A architects), Jang Yoon-Gyoo (Unsangdong Architects Cooperation), Kim Jong-Kyu (M.A.R.U.), Kim Jun-Sung (Architecture Studio hANd), Kim Seung-hoy (KYWC Architects), Kim Young-joon (YO2 Architects)

Choi Won-Joon หนึ่งในผู้ดูแลการจัดแสดง ได้เล่าถึงไอเดียในการจัดแสดงไว้ว่า “การถ่ายทอดผลงานเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงอิสระในการถ่ายทอดผลงานของเหล่าสถาปนิกในยุคนั้น เนื่องจากมีโอกาสในการปลดปล่อยตนเอง สร้างผลงานที่มีความทันสมัยได้มากขึ้น มีโอกาสในการสำรวจมิติที่หลากหลายของงานศิลปะ รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผลงานแต่ละชิ้น ผ่านการเรียนรู้ถึงรากเหง้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ผังของงานจัดแสดง ถูกออกแบบโดยสตูดิโอ LGSMA ให้เกิดเป็นเรื่องเล่าที่ร้อยเรียงกันไปตามลำดับ ถ่ายทอดสภาพความซับซ้อน วุ่นวายของชีวิตในเมืองได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่สาธารณะในเกาหลี

img_3_1484747626_98387e159d0c3f5f77e0ff8042da88f4

Jang Yoongyo / Culture Forest, Seoul

img_10_1484747626_f5f19ea8b7c9d3c771306c5ae4808099

Kim youngjoon / Hakkyounsa Publishing Co, Paiu

img_1_1484747626_ecbeecfe6797f594d76a958af2d8b071

Choi Moonguy/ H-Music Library, Seoul

img_5_1484747626_5a714692648b674a99b0f234ed56083e

Jongkyu Kim / Hansen Museum, Yeosu

img_6_1484747626_e75ea4fa7161c36991084658f65a6a7f

Kim Jongkyu / Aumjigi, Seoul

img_7_1484747626_53cf44e44197e363a79ce1e3727d9884

Kim JunSung / Humanis Office, Seoul

img_8_1484747626_59669b7ae81ba97ea1bc5e5090769aeb

Kim Junsung / Humanist Office, Seoul

img_9_1484747626_44782c2809b33c3970abb96c109f359f

Seunghoy Kim / Soyul

img_2_1484747626_6b464c4c58fa24859ada4de9ee25562e

Choi Moongyu / SSU Student Union, Seoul

Project info:

Title: Sections of Autonomy. Six Korean Architects
Curated by: Choi Won-Joon and Luca Galofaro

Architects: Choi Moon-Gyu (Ga.a Architects)
 Jang Yoon-Gyoo (Unsangdong Architects Cooperation)
 Kim Jong-Kyu (M.A.R.U.)
 Kim Jun-Sung (Architecture Studio Hand) 
Kim Seung-Hoy (Kywc Architects)
 Kim Young-Joon (yo2 architects)
Venue: Fondazione Pastificio Cerere Via Degli Ausoni 7 – Roma
Dates: 3rd February – 21st February 2017
Catalogue: Fibria Edizioni
Special thanks to: Mokchon Architecture Archive, Seoul

 

Source: designboom, archdaily