สภาสถาปนิกเดินหน้า “งานสภาสถาปนิก’19” จัดเต็มความรู้ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมสู่สาธารณชน

467

สภาสถาปนิกประกาศความพร้อม งานสภาสถาปนิก’19 หรือ ACT Forum’19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง งานเดียวในประเทศไทยที่มีการรวมกลุ่มสถาปนิกครบทุกสาขา โดยจับมืออารยะ เอ็กซ์โป บริษัทมืออาชีพด้านการจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เตรียมเสิร์ฟความรู้และนวัตกรรมของ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี

พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน นายกสภาสถาปนิก กล่าวว่า การจัดงานสภาสถาปนิก’19 มาจากเป้าหมายของสภาสถาปนิกที่ต้องการให้เกิดแผนการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้นในด้านของการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน โดยเป็นไปมาตรา 7 (5) ของพระราชบัญญัติสถาปนิกพ.ศ. 2543 ที่กำหนดว่า สภาสถาปนิกมีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่ และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม

ทั้งนั้น งานสภาสถาปนิก’19 ถือเป็นเวทีของสถาปนิกทุกสาขา ครบถ้วน และยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ด้วยจำนวนสมาชิกสภาสถาปนิกมากกว่า 30,000 คน โดยจะมีการแบ่งปันความรู้และแนวคิดด้านการออกแบบของ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมผังเมือง

“การจัดงานครั้งนี้เป็นมิติใหม่ของการประชุมด้านวิชาการ เพราะมีทั้งการสัมมนาจาก 4 สาขาวิชาชีพ ผนวกกับการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งช่วยพัฒนากระบวนการทางความคิด และสอดคล้องกับการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม โดยเราต้องการให้สถาปนิกได้พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้น”

นายประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงานสภาสถาปนิก’19 ให้รายละเอียดของงานสภาสถาปนิก’19 ว่า จัดขึ้นภายในแนวคิด REACT (รีแอ็ค) ตอบสนอง ต่อยอด ต่อเนื่อง โดยต้องการสื่อถึงสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม และทุกวิชาชีพควรปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งต้องศึกษาและหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับองค์ประกอบของงานประกอบด้วยการสัมมนา เสวนา และการประชุมเชิงวิชาการทางสถาปัตยกรรม รวมกว่า 30 หัวข้อ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ฟอรั่ม ได้แก่

Forum A: The Key Note (A Forum for Inspiration) เปิดโอกาสให้สถาปนิกไทยและผู้สนใจได้รับฟังแนวคิดจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อเป็นการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงานสู่ระดับสากลต่อไป

Forum B: The Practice (Sharing Knowledge from a Master) การให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิกสภาสถาปนิกและประชาชนทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติวิชาชีพ 4 สาขา รวม 5 ประเภทงาน ทั้งส่วนงานศึกษาโครงการ, งานออกแบบ, งานบริหารและอำนวยการก่อสร้าง, งานตรวจสอบ และงานให้คำปรึกษา

Forum C: The Innovation (Discussion for the Best Solution) การสัมมนาที่มุ่งเน้นแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต

Forum D: The ACT Services (ACT Commitment to Serve Our Society) จะมีกลุ่มสถาปนิกอาสามาให้คำแนะหรือตอบคำถามให้กับประชาชน รวมถึงเปิดพื้นที่ให้สถาบันการศึกษาได้นำเสนองานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

นายศุภแมน มรรคา ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จำกัด ในฐานะผู้จัดงานสภาสถาปนิก’19  กล่าวว่า จากจุดเด่นของงานที่ได้รวบรวมความรู้และเทคโนโลยีจาก 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม และด้วยช่วงเวลาการจัดงานที่เหมาะสมที่สุดของปี ทำให้ได้รับการตอบรับเข้าร่วมการจัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุต่างๆ เป็นอย่างดี

ขณะนี้มีผู้นำตลาดสนใจจองพื้นที่แล้ว อาทิ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเอ็นพี พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด, บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด และบริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

“ทุกบริษัทเห็นด้วยกับการจัดงานช่วงปลายปี เพราะเป็นช่วงเวลาของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ของปี 2562 ทำให้สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร และประชาชนทั่วไป ได้อัพเดตเทรนด์ใหม่ก่อนใคร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมากกว่า 500 รายจาก 30 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เยอรมนี, มาเลเซีย และจีน เป็นต้น”

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร.0-2318-4689 อีเมล์ [email protected] หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ActForumExpo.com