อีกหนึ่งพื้นที่ในงานสถาปนิก ที่น่าลุ้นว่าจะมีกิจกรรมใดเกิดขึ้นบ้าง นั่นคือพื้นที่จัดแสดงของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ที่ในทุก ๆ ปีมีคนแห่มาชมกันอย่างคึกคัก ซึ่งการจัดแสดงในพื้นที่สมาคมในงานสถาปนิก’59 ครั้งที่ 30 นี้ ใช้โทนการออกแบบเป็นสีขาว ทำให้ดูเรียบง่าย สบายตา สมกับชื่อธีมงานว่า “Back to Basic” รูปแบบพื้นที่จัดแปลนเหมือนบ้านหลังหนึ่ง ที่แบ่งเป็นแต่ละห้องอย่างชัดเจน และรวบรวมหลาย ๆ ผลงานจัดแสดงไว้ในพื้นที่เดียวกัน

แน่นอนว่า นิทรรศการที่เป็นตัวชูโรงในปีนี้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ นิทรรศการ 100 Selected Project ที่คัดเลือกผลงานจากบริษัทสถาปนิกไทยจำนวน 100 ชิ้น เพื่อแสดงถึงศักยภาพของบรรดาเหล่าสถาปนิก ตามแนวคิดกลับสู่สามัญ “Back to Basic” โดยนำโครงการที่เคยทำเสร็จแล้ว โครงการที่ไม่ได้สร้าง และโครงการที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น อาจจะด้วยอุปสรรค หรือปัญหาใด ๆ ทำให้โครงการไม่เป็นไปตามแพลนที่วางไว้ตั้งแต่ต้น กลับมานำเสนอและทบทวนใหม่อีกครั้ง รวมถึงโซนร้อนแรงที่เป็นประเด็นถกเถียงกันในขณะนี้ถึงความเหมาะสม นั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในโซน Future of the River โดยเปิดพื้นที่ที่เรียกว่าโต๊ะเจ้าพระยาในฝัน ให้ประชาชนสร้างเมืองริมแม่น้ำตามความคิด เพื่อสำรวจว่าภาคประชาชนมีข้อเสนออะไรต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และหากใครมากับเด็ก ๆ สามารถพามาร่วมสนุกได้ที่โซน ASA Playground กับกิจกรรม ASA KIDZ workshop ให้เด็ก ๆ ปลดปล่อยจิตนาการ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในเกมส์ Fun Structure ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละวัน มีทั้งกิจกรรมสร้างหอคอยสูง (Stick Tower) สร้างสะพานลอยฟ้า (Paper Bridge) และสร้างพื้นที่สีเขียว (Green Space) ไม่หมดเพียงเท่านั้น ยังมีนิทรรศการและผลงานด้านสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ควรพลาดชมอีกมายมาย แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 โซนหลัก ดังนี้

1. Basic of the Past

 • นิทรรศการอนุรักษ์ เล่าเรื่องน่าประทับใจในอดีต แบ่งเป็นนิทรรศการย่อย ๆ จัดแสดงภาพถ่ายอาคารซึ่งมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 แบ่งเป็นประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ, ประเภทปูชนียสถานและวัดวาอาราม, ประเภทอาคารพาณิชย์, ประเภทบุคคลและองค์กร, ประเภทชุมชน และ ประเภทอาคารเคหะสถานและบ้านเรือนเอกชน รวม 6 ประเภท, นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการส่วนกรรมาธิการไทยประเพณี และนิทรรศการเครือข่ายอนุรักษ์
 • นิทรรศการ Vernadoc เล่าเรื่องชุมชนและอาคารในย่านชุมชมเก่า เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้อยู่อาศัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงความสำคัญ และช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเก่าที่เน้นกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างอาสาสมัคร นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ผู้อยู่อาศัยในชุมชน และเครือข่ายผู้สนใจประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ในโซนดังกล่าวยังมี Vernadoc Shop จำหน่ายโปสการ์ดภาพภ่าย เสื้อผ้า เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมด้วย

1P4270209

1P4270211

P4270196

2. Basic of the Present

 • นิทรรศการ Basic of The Present เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน ทั้งทางด้านแนวความคิด ที่มา กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏเป็นอาคาร โดยนำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นิทรรศการ Photo Essay เล่าเรื่องสถาปัตยกรรมผ่านภาพถ่าย ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอมิติของงานสถาปัตยกรรม ที่เราอาจไม่มีโอกาสได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับวิถีชีวิต ระบบสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบัน ในหัวข้อ What is good Architecture?
 • นิทรรศการสถาปนิกชุมชน ร่วมเรียนรู้เสน่ห์ของการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับผลงานสถาปนิกชุมชน และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ กลุ่มวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 • นิทรรศการสถาปัตยกรรมดีเด่น’59 นำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2559
 • นิทรรศการ Universal Design นำเสนอแง่มุมของการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างทัศนคติใหม่ของการออกแบบอาคารเพื่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า จะเป็น เด็ก คนชรา คนพิการ และคนทั่วไป

1P4270853

1P4280344

1P4280343

1P4280295

1P4280341

Capture
1P4280277 1P4280276

3.Basic of the Future

 • นิทรรศการ Basic of the Future เป็นนิทรรศการที่สะท้อนมุมมองที่มีต่องานสถาปัตยกรรมและเมืองในอนาคต โดยจะเป็นการรวบรวมแนวความคิดจากผู้คนในวงการออกแบบและสร้างสรรค์แขนงต่าง ๆ ที่จะมาร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์สู่อนาคต ผ่านสื่อหลากหลาย
 • นิทรรศการ Future of the River โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ร่วมกับกลุ่ม Friends of the River กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจและทำงานอย่างต่อเนื่องในการค้นหาแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมแห่งแม่น้ำ ที่ต่อยอดจากแคมเปญการรณรงค์คัดค้าน การก่อสร้างทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางรวม 14 กม. ที่มีโครงสร้างเทียบเท่ากับทางด่วน เพื่อบอกเล่าความเป็นมา ความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงเผยแพร่ความรู้ สภาพปัญหาของโครงการ พร้อมทั้งจัดกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ชุมชนริมน้ำ และนำมาพัฒนาเป็นแบบผังพื้นที่ ที่ตอบโจทย์สำหรับชุมชนได้จริง
 • นิทรรศการ Basic Bangkok Bike Network นำเสนอเรื่องราว ที่มา และแผนงานของโครงการเครือข่ายทางจักรยานในกรุงเทพ ที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตและระบบสังคมวัฒนธรรมของเมือง
 • นิทรรศการ Future City Lab นำเสนอผลงานที่เล่าเรื่องราวเมืองแห่งอนาคต จากสถาบัน Swiss Federal Institute of Technology in Zurich

1P4270051

1P4270049

1P4270851

1P4270006

1P4270185

1P4270230

4. Basic ASA

 • นิทรรศการ 100 Selected Projects เป็นนิทรรศการหลัก เพื่อแสดงศักยภาพของสถาปนิกไทย โดยคัดเลือกและนำเสนอผลงาน 100 ชิ้นงาน จากบริษัทสถาปนิกไทย มีจุดประสงค์เพื่อสร้างภาพรวม และการแสดงตัวตน ครั้งใหญ่ของสถาปนิกทั้งประเทศ ให้เกิดความเคลื่อนไหวแบบก้าวกระโดดในวงการสถาปนิกไทย
 • นิทรรศการ ASA Competition นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติ ASA International Design Competition
 • นิทรรศการสถาบันการศึกษา เป็นนิทรรศการที่มุ่งหมายให้เป็นที่แสดงฝีมือของเหล่านิสิต นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อยกระดับแสดงความเป็นเลิศ ในหลายทิศทางของนิสิตนักศึกษา

1P4270107

P4280333

P4280335

1P4270172

ไฮไลท์เด็ดอย่างหนึ่งที่สำคัญของงาน คือ Asa Seminar ประจำปี 2016 เวที่เสวนาครั้งยิ่งใหญ่ โดยสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทย จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในแวดวงสถาปนิก พร้อมหัวข้อที่น่าสนใจและน่าติดตาม ดังนี้

 • Basic of Counting Number “ค่าบริการวิชาชีพนั้น ได้แต่ใดมา” โดย ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ และทีมงาน ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง Jupiter 8-10
 • River’s Voices: เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ โดย FOR : Friend of the River ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 15.00-19.00 น. ณ ห้อง Jupiter 4-7
 • “ความสุข สถาปนิก บ้านบ้าน” โดย บุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง Phoenix
 • “คืนสู่สามัญ จริงหรือ” โดย นิธิ สถาปิตานนท์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้อง Phoenix
 • “๑๐ เหตุผลว่าทำไม ถึงออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่ให้เป็นเหมือนวัด” โดย สงบ ๑๐๕๑ ธีรพล นิยม, รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี, ชาตรี ลดาลลิตสกุล, ปิยเมศ ไกรฤกษ์, สมชาย จงแสง ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.30-18.00 น. ณ ห้อง Phoenix
 • One Rights Stand: พื้นที่/สาธารณะ/ชั่วคราว/ถาวร โดย ยรรยง บุญ-หลง, นัฐพงษ์ พัฒนโกศัย, คณิณ มัณฑนะชาติ, ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้อง Jupiter 12

1P4270061

1P4270138

ASA SKETCH

1P4270030

ASA PLAYGROUD

อย่าพลาดความสนุกและกิจกรรมดี ๆ รวมทั้งสาระความรู้อีกเพียบ ได้ที่งานสถานปิก’59  ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 พฤษภาคมนี้ เท่านั้น!