เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีงานแสดงเทคโนโลยีก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ‘งานสถาปนิก’59’ ซึ่งได้รวบรวมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการออกแบบและก่อสร้างจากทั่วโลกมาให้ชมกัน จากอดีตเราเริ่มเรียนรู้วัสดุก่อสร้างพื้นฐาน อย่าง อิฐ ดิน ทราย จนกระทั่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกิดเป็นวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ขึ้นมา ตอบสนองการออกแบบและการก่อสร้างให้สะดวกและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น BuilderNews ในเล่มนี้จึงไม่พลาดที่จะนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ มาแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้อ่านของเราให้ได้ติดตามกัน

 กล่องกระชุหินสารพัดประโยชน์

1.1ในปัจจุบันพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลหรือตามฝั่งแม่น้ำได้ถูกกัดเซาะมากขึ้นทุกวัน จนเราสังเกตได้ว่าพื้นที่ดินริมตลิ่งหรือตามชายหาดนั้นหายไปเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ดังนั้นการหานวัตกรรมการก่อสร้างหรือวัสดุใด ๆ ก็ตามเพื่อมาตอบโจทย์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น บริษัท ไทย ไวร์ริ่ง ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตไวร์เมสรายใหญ่ภายใต้แบรนด์ ROBUST ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญด้านนี้ จึงได้มีการพัฒนานำผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับงานก่อสร้าง ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ด้วยผลิตภัณฑ์ Robust Gabion และ Mattress หรือ “กล่องกระชุหิน” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลวดชุบ GALVANIZED,ALUMINIUM, PVC ซึ่งโดยปกติทั่วไปลวดที่ใช้อยู่จะเป็นลวดเหล็กธรรมดาเมื่อใช้งานเป็นเวลานานจะเกิดสนิมผุกร่อนได้ไวมาก แต่ผลิตภัณฑ์ของ ROBUST ได้ใช้ลวดที่มีความทนทาน แข็งแรง เหมาะสำหรับใช้งานได้ทั้งที่เป็นน้ำจืดและน้ำเค็ม

ด้วยทุกวันนี้ตามตลิ่งแม่น้ำและตามชายหาดที่ติดทะเลจะถูกกัดเซาะมากขึ้นทุกวัน พื้นที่จะถูกกัดเซาะจนหายหมด ผลิตภัณฑ์กล่องกระชุหินของ ROBUST จะช่วยป้องกันการกัดเซาะของน้ำได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปกล่องกระชุหินจะถูกนำไปใช้โดยทางราชการจะเป็นผู้ดูแลป้องกันพื้นที่ไม่ให้พังทลาย แต่ปัจจุบันพื้นที่ของเอกชนที่อยู่ติดแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ก็ถูกกัดเซาะด้วยเช่นกัน ดังนั้นผลิตภัณฑ์กล่องกระชุหินจึงเริ่มมีผู้คนสนใจมากขึ้น ทาง ROBUST จึงมีแนวคิดใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยการใช้กล่องกระชุหินนำมาประยุกต์ใช้กับงานตกแต่งในส่วนของพื้นที่ Outdoor ซึ่งจะทำให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถนำมาทำเป็นรั้วกันขอบเขต และตกแต่งภูมิทัศน์ได้อีกด้วย

Untitled

“กล่องกระชุหิน” ผลิตด้วยลวดเหล็กซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อให้ มั่นใจว่าเส้นลวดสามารถคืนตัวและทนต่อสภาพการใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติเด่นที่สามารถให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้และทนต่อแรงดันน้ำ ไม่ว่าจะเป็นบนดิ หรือใต้ดิน หรือแม้แต่แรงดันน้ำจากริมฝั่ง ในงานวิศวกรรมโยธาที่การซึมผ่านของน้ำเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้ Robust Gabion ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการใช้งานเพื่อเสริมความหนาแน่นในพื้นที่ลาดเอียง และการใช้งานในด้านอื่น ๆ ที่ต้องการคุณสมบัติที่ยอมให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ควบคู่ไปกับคุณสมบัติอื่น ๆ

Robust Gabion และ Mattress เป็นกล่องกระชุหินที่จะสามารถต้านทานน้ำหนักที่เกิดจากแรงกดดันของน้ำหนักพื้นดิน รวมไปถึงแรงโน้มถ่วงชของโลกที่เพิ่มขึ้น โดยยังคงรักษาโครงสร้างของฐานและรับน้ำหนักไว้ได้ทั้งยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนของดินในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เหตุผลหลักที่วิศวกรโยธาส่วนใหญ่เลือกใช้ Robust และ Mattress คือความประหยัด คุ้มค่าในการก่อสร้าง มีค่าบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ต่ำ นื่องจากการติดตั้งที่ง่ายและไม่สลับซับซ้อน อีกทั้งหินที่ใช้บรรจุในกล่องกระชุหินก็ยังสามารถหาได้ตามพื้นที่ทั่วไปหรือจากเหมืองหิน

กล่องกระชุหินเป็นวัสดุที่สามารถให้พืชเจริญเติบโตได้ตามปกติ เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ไม่เป็นอันตรายกับพืชและสัตว์ ดังนั้นการใช้ Robust Gabion จึงไม่มีผลที่จะทำลายสภาพแวดล้อม แต่กลับช่วยเสริมสร้างพื้นที่และภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น และยังช่วยป้องกันการสึกกร่อนของขอบทาง โดยจะช่วยสร้างความหนาแน่นบริเวณไหล่ทางของถนนที่ลาดชันที่มักเกิดการพังทลายสึกกร่อน Robust Gabion ยังเหมาะกับงานโครงสร้างชายฝั่งทะเล เหมาะที่จะใช้ในงานที่มีความลาดเอียงของพื้นที่และมีการกัดเซาะของน้ำ อย่างบริเวณชายฝั่งทะเลที่ต้องการบำรุงรักษาพื้นผิว การสร้างแนวป้องกันชายหาดหรือเป็นงานสร้างสะพานยื่นไปในทะเล บริเวณรอยต่อของกำแพง และยังสามารถนำไปใช้สร้างท่าข้ามเรือที่มีต้นทุนต่ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแผ่นบุร่องน้ำ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน โดยจะเป็นตัวควบคุมและเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำได้เป็นอย่างดี

LED Zinger Generation 2 นวัตกรรมแสงสว่างมีรางวัล

2LED

หากกล่าวถึงไฟฟ้าแสงสว่าง เราจะพบได้ว่าในปัจจุบันแสงสว่างมีบทบาทที่สำคัญต่องานออกแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและทางด้านระบบวิศวกรรม โดยเฉพาะการออกแบบตกแต่งภายใน เพราะแสงสามารถช่วยสร้างบรรยากาศภายในพื้นที่ห้องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี บางครั้งแสงสามารถเปลี่ยนความรู้สึกในการใช้พื้นที่ระหว่างช่วงเวลากลางวันและกลางคืนให้แตกต่างกันได้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นในหลาย ๆ โครงการจึงได้ให้ความสำคัญต่อการออกแบบไฟฟ้าแสงสว่างมากขึ้น เพราะนอกจากความสวยงามแล้ว นั่นยังรวมถึงการคำนึงถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์แสงสว่างที่หลากหลายและครบวงจร ที่ให้บริการตั้งแต่คำปรึกษาเรื่องการออกแบบแสงสว่าง จัดหาสินค้าโคมไฟทุกชนิดและระบบการควบคุมแสงสว่าง ไปจนถึงการเตรียมหน้า งานก่อนติดตั้งและตั้งระบบให้ลูกค้าได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้งานอุปกรณ์ทางด้านนี้ โดยที่ผ่านมา “ไลท์อัพ ดีไซน์” ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภทตั้งแต่ลูกค้าบ้านไปจนถึงโครงการระดับ World Class ที่ให้โอกาสกับไลท์อัพ ดีไซน์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างที่ได้มีการไตร่ตรองและออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสว่างสำหรับงาน INDOOR และ OUTDOOR ที่มีความหลากหลายสามารถรองรับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้ทุกสไตล์ ไปจนถึงงาน DECORATIVE กับโคมไฟหลากหลายดีไซน์ สามารถรองรับงานโรงแรม ศูนย์การค้า ที่พักอาศัย ธุรกิจค้าปลีก ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ภัตตาคาร และโชว์รูม

2.3

บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ มีความมุ่งมั่นในการหาสินค้าที่มีความน่าสนใจมีนวัตกรรมที่ทันสมัยและมอบบริการทั้งก่อนและหลังการขายอย่างไม่หยุดยั้ง และหวังไว้อย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนช่วยมอบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและทรงคุณค่าให้กับผู้ใช้ และความภูมิใจล่าสุดที่ได้เปิดตัวในงานสถาปนิก ’59 กับรางอลูมิเนียม LED Zinger Generation 2 เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้รับรางวัล IF Design Award 2016 จากประเทศเยอรมนี

LED Zinger Generation 2 เป็นระบบแสงสว่างที่ใช้หลักการต่อและประกอบแบบเรียบง่าย และเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเปิดกรอบความคิดในการออกแบบแสงสว่างให้สามารถนำไปสู่การออกแบบไฟในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีแรงบันดาลใจจากรูปทรงเลขาคณิตแบบเรียบ ๆ ที่สามารถนำไปสร้างความหรูหราให้กับพื้นที่ได้อย่างลงตัว

2.2LED

โดยในรุ่น Generation 2 สินค้าได้ถูกออกแบบให้ติดตั้งโดยไร้รูเจาะที่สามารถมองเห็นได้ และไม่มีหัวน็อตเพื่อเพิ่มความเรียบและการเชื่อมต่อที่แข็งแรงมากขึ้นระหว่างราง อีกทั้งยังมีตัวเลือกในการติดตั้ง LED ได้มากขึ้นโดยนอกจากแบบเส้น LED strip แล้ว ในรุ่นนี้ยังมี LED ที่เป็นแบบแท่ง Rigid LED bar มาให้เลือกใช้โดยข้อได้เปรียบของแบบแท่งนั้นผู้ใช้สามารถถอดเฉพาะท่อน LED ที่ต้องการเปลี่ยนลงมาได้อย่างง่ายดายและไม่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่น

BB WALL PANEL นวัตกรรมแผ่นผนังทางเลือกใหม่

3BB

ปัจจุบันในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวสูงขึ้น และมีความต้องการสร้างงานโครงการต่าง ๆ มากขึ้นนั้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็เกิดรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นผู้รับเหมาจึงจำเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมาเสริมศักยภาพในการทำงาน การค้นหานวัตกรรมที่สามารถตอบสนองเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้

ด้วยเหตุนี้ บริษัท บิลดิ้งบล็อคส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ จึงได้มีจุดประสงค์ที่จะนำเข้านวัตกรรมวัสดุก่อสร้างแนวใหม่มาเป็นทางเลือกในตลาดวัสดุก่อสร้างของไทย เช่น แผ่นผนัง BB หรือ BB Wall Panel แผ่นผนังสำเร็จรูปนวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์สำหรับงานก่อสร้างได้อย่างดี ทั้งยังมีน้ำหนักที่เบากว่าให้ความแข็งแรงคงทน และก่อสร้างได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยแผ่นผนังประกอบด้วย 2 วัสดุหลัก ได้แก่ แผ่นผิวด้านนอกและไส้แกนกลาง โดยไส้แกนกลางนั้นผลิตจากการผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพสูงเข้ากับเมล็ดโฟมขยายชนิดไม่ลามไฟ (EPS) จึงทำให้แผ่นมีน้ำหนักเบา และผิวของแผ่นผนังประกบด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูง ทำให้มีความแข็งแรง คงทน ให้ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนกว่าโดยไม่ต้องฉาบ

ทั้งนี้คุณสมบัติเด่นของแผ่นผนัง BB นอกจาก มีน้ำหนักเบาแล้วยังมีความแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่น ๆ ในหมวดเดียวกัน ด้วยขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูง แผ่นผนัง BB จะได้มาตรฐานสูงเท่าเทียมกันในแต่ละแผ่น สามารถรับแรงกระแทกอย่างต่อเนื่องและใช้งานหนักได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถแขวนโดยการเจาะยึดด้วยตะปูขยาย

โดยรับน้ำหนักจำนวนมากได้ จึงเหมาะกับการแขวนอ่างล้างหน้าเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ขนาดใหญ่ หรือรูปภาพขนาดใหญ่ นอกจากนี้แผ่นผนัง BB ยังสามารถรับแรงปะทะจากลมในที่สูงได้เป็นอย่างดีจึงเหมาะกับการใช้งานในอาคารสูงได้เช่นกัน นอกจากจะรับแรงกระแทกแผ่นผนังยังสามารถรับแรงอัดได้สูงอีกด้วย จึงช่วยลดโอกาสที่สินค้าแตกหักในการติดตั้ง ขนส่ง และการจัดเก็บได้ด้วย

การทนไฟและการดูดซับ ก็เป็นอีกคุณสมบัติเด่นของแผ่นผนัง BB ด้วยความหนา 75 มิลลิเมตร แผ่นผนัง BB จะสามารถทนไฟได้ว่า 280 นาที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างแผ่นหลัง อีกทั้งยังไม่ลามไฟ ไม่ติดไฟและไม่ปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษในระดับที่เป็นอันตรายอีกด้วย โดยได้ผ่านการทดสอบเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน BS476 Part 22 นอกจากนั้นแผ่นผนัง BB มีความสามารถในการช่วยดูดซับเสียงได้อย่างดี โดยแผ่นผนังที่ความหนา 100 มิลลิเมตร จะสามารถดูดซับเสียงได้สูงถึง STC 43 dB และหากแผ่นผนังที่ความหนา 200 มิลลิเมตร จะถูกออกแบบให้ดูดซับเสียงได้สูงถึง STC 55 dB จึงเหมาะสำหรับอาคารพักอาศัยที่ต้องการความเงียบเป็นพิเศษ หรือตามโรงแรม

นอกจากนี้แผ่นผนัง BB ยังมีการดูดซึมความชื้นต่ำ เนื่องจากตัวแผ่นมีความหนาแน่นสูงของพื้นผิวและแกนกลาง ทำให้วัสดุดูดซึมความชื้นที่ 13.4% จึงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่เปียก หรือพื้นที่ที่มีความชื้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ห้องน้ำหรือห้องครัว เป็นต้น อีกทั้งแผ่นผนัง BB ยังมีความสามารถในการนำความร้อนต่ำ นั่นคือสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้ดี ส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปรับอากาศภายในอาคารให้ลดลงได้ด้วย

3.1BB

และในการติดตั้งด้วยขนาดและน้ำหนักทีได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม จึงทำให้แผ่นผนัง BB มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถติดตั้งโดยใช้อุปกรณ์ประกอบเพียงน้อยชิ้นเพื่อสร้างระบบล็อคแผ่นต่อแผ่น ในการตัดแผ่นตามขนาดที่ต้องการหรือเจาะรูสามารถทำได้โดยง่าย จึงช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้ง ทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายกว่า โดยเริ่มจากการวัดและกำหนดตำแหน่งพื้นที่ติดตั้งหน้างานเพื่อความแม่นยำ และสามารถตัดแผ่นผนัง BB เตรียมรอไว้ก่อนได้เลย จากนั้นใส่เหล็กดัดรูปตัว U ขนาด 9 มิลลิเมตรในร่องด้านข้างของแผ่นเมื่อต้องการติดตั้งแผ่นเข้ากับโครงสร้างหลักและใช้เหล็กดัดรูปตัว U ขนาด 6 มิลลิเมตรเมื่อติดตั้งระหว่างแผ่นต่อแผ่น ซึ่งการติดตั้งในระบบแบบนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถรับ Shear Force และเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของผิวกำแพง อีกทั้งยังออกแบบมาเพื่อป้องกันการลอดผ่านของน้ำและไฟเมื่อเกิดอัคคีภัยอีกด้วย

เนื่องจากแผ่นผนัง BB มีน้ำหนักเบา ดังนั้นการเตรียมแผ่นและจัดตำแหน่งจึงง่ายต่อการยก ย้าย ติดตั้ง และจัดเข้าที่โดยใช้ทีมงานได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหนักใด ๆ ประกอบ ในการติดตั้งเข้ากับอาคารที่ใช้โครงสร้าง Post-tension ควรใช้ L-angle ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนกำแพงกับส่วนท้องพื้น Post-tension และยิง PU Foam ระหว่างจุดต่อระหว่างฝ้าและกำแพงเพื่อความมั่นคงของกำแพง และยังสร้างความยืดหยุ่นของรอยต่อระหว่างงานผนัง และโครงสร้างอาคาร Post-tension อีกด้วย

การต่อแผ่นประกบเข้าด้วยกัน ควรทาปูนกาวให้ทั่วด้านข้างของแผ่นผนังที่เตรียมจัดตำแหน่งเข้าที่เรียบร้อยไว้แล้ว โดยเลือกใช้ปูนกาวชนิดที่ได้รับการแนะนำจากทางบิลดิ้งบล็อคส์ในการติดตั้งแผ่นผนัง BB เท่านั้นเพื่อความมั่นใจในความแข็งแรงและยืดหยุ่นของรอยต่อ ให้แผ่นผนังที่ประกอบเข้าด้วยกันได้ระนาบเรียบของผิวผนังและมีความห่างของร่องระหว่างแผ่นที่เท่ากัน และตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่ามีปูนกาวอยู่เต็มรอยต่อตลอดแนว จากนั้นจึงเก็บความเรียบร้อยโดยใช้เคมีปกป้องรอยต่อทาลงบนรอยต่อเพื่อความยืดหยุ่นและป้องกันการรั่วซึม เมื่อแห้งแล้วจึงทาทับด้วยอะคริลิกฟิลเลอร์แต่งบริเวณรอยต่อให้จนเรียบ และเมื่อรอยต่อเซ็ตตัวดีแล้วสามารถทาสีลงบนแผ่นผนัง BB ได้เลยโดยไม่ต้องทำการฉาบสกิมที่ผิว ซึ่งทำให้ก่อสร้างได้ง่ายและประหยัดระยะเวลาจริง

Bellagio Pools สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส

4Pool
สระว่ายน้ำ แม้เป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่ง แต่การมีสระว่ายน้ำไว้ออกกำลังกายหรือพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ และในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างสระว่ายน้ำที่ก้าวไกลไปมาก การมีสระว่ายน้ำไว้ภายใน อาคารหรือบ้านพักจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป อีกหนึ่งนวัตกรรมสระว่ายน้ำที่น่าสนใจจาก เบลลาจิโอ กรุ๊ป ที่อาจทำให้คุณอยากจะติดตั้งเอาไว้ในบ้านของตัวเองบ้าง

บริษัท เบลลาจิโอ กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส ที่ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. แอชเชอร์ ที. ประธานและผู้ก่อตั้งสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส เบลลาจิโอ โดยมุ่งเน้นให้บริการด้านสระว่ายน้ำทั้งแบบไฟเบอร์กลาสและแบบผสมผสาน โดยไม่จำกัดขนาด รูปร่าง และรูปแบบ สามารถออกแบบให้ได้ตามที่ใจต้องการ ทั้งนี้ทางเบลลาจิโอ กรุ๊ป ประเทศไทยได้มีการทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะความสุขของลูกค้าถือเป็นความสุขของเบลลาจิโอ กรุ๊ป ประเทศไทย ด้วยเช่นกัน โดยเป้าหมายของ เบลลาจิโอ กรุ๊ป คือ การผลิตสระว่ายน้ำที่งดงามและทนทานที่สุดนั่นเอง

ขั้นตอนการผลิตสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส
สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสและแบบผสมผสานจาก เบลลาจิโอ กรุ๊ป ได้รับการผลิตในประเทศไทย ภายใต้มาตรฐานการผลิตของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการผลิตสระว่ายน้ำคุณภาพดีที่สุด แข็งแรงที่สุดในอุตสาหกรรม ในการอธิบายสินค้าตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจัยที่ทำให้โครงสร้างสระว่ายน้ำของ เบลลาจิโอ กรุ๊ป แตกต่างจากเจ้าอื่น ๆ คือ ด้วยกระบวนการผลิตเฉพาะตัวทำให้สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสทนทานต่อสภาพของดินที่มีขยายตัวได้ดี รวมทั้งรับแรงจากแผ่นดินไหว และอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นขึ้นได้ด้วย และที่สำคัญคือ มีการใช้สารเคลือบด้วยเจลเนื้อเนียนในการลงพื้นผิว ซึ่งประกอบด้วยการลงเจลแบบแยกสองครั้ง สูตรเจลเคลือบพิเศษเฉพาะของ เบลลาจิโอ กรุ๊ป ที่ใช้ในการลงพื้นผิวสระว่ายน้ำจะช่วยทำให้เกิดความทนทาน และเคลือบสีให้คงทนไม่ลอกเหมือนของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั่วไป ซึ่งเจลเคลือบนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นั่นจึงทำให้ เบลลาจิโอ พูลส์ ประเทศไทยสามารถให้การรับประกันโครงสร้างได้ยาวนาน

ประเภทของเรซิ่นที่สร้างความแตกต่าง
ในอุตสาหกรรมกิจกรรมทางน้ำ เป็นที่รู้ดีว่าเรซิ่นประเภทอีพอกซี่เท่านั้นที่น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ นอกจากนั้นยังมีวัสดุเรซิ่น อย่าง Vinyl Ester ที่ผลิตจากสารโพลีเมอร์ที่หลากหลายคล้ายกับอีพอกซี่อีกด้วย ซึ่งนักต่อเรือที่ดีและผู้ผลิตสระว่ายน้ำที่ดีต่างนิยมเลือกใช้เรซิ่น Vinyl Ester สำหรับทำชั้นไฟเบอร์กลาสใกล้กับพื้นผิวหรือในขั้นตอนการเคลือบผิว โดยที่ด้านหลังของสระว่ายน้ำของ เบลลาจิโอ กรุ๊ป ต้องมีคุณสมบัติในการกันน้ำได้ดีพอ ๆ กับด้านหน้า ดังนั้นการใช้เรซิ่น Vinyl Ester จึงสามารถตอบโจทย์นี้ได้ดี อีกทั้งยังทำให้โครงสร้างสระว่ายน้ำแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วย นั่นจึงทำให้ เบลลาจิโอ กรุ๊ป คือ ผู้ผลิตสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสเจ้าเดียวที่ใช้เรซิ่น Vinyl Ester ตลอดทั้งขั้นตอนการเคลือบพื้น
ผิว เพื่อให้ได้สระว่ายน้ำที่มีคุณภาพแข็งแรงทนทาน

ทำไมต้องสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป
สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสสำเร็จรูป เป็นสระว่ายน้ำที่สามารถติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมสรรพสำหรับการใช้งานภายใน 5-10 วัน ซึ่งนับว่าใช้เวลาในการดำเนินการน้อยมาก และแตกต่างจากสระว่ายน้ำคอนกรีตเป็นอย่างมากด้วย ส่วนใหญ่สระว่ายน้ำแบบคอนกรีตมักใช้เวลาในการก่อสร้างโดยเฉลี่ยแล้วยาวนานถึงสามเดือน ดังนั้นสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ไม่เป็นใจ สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสก็ยังคงสามารถดำเนินการติดตั้งได้ อีกทั้งยังประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่ป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้เป็นอย่างดี

4.1Pool

จุดเด่นด้านอื่นของสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส
1. สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสมีขอบเรียบโดยรอบ ไม่หยาบขรุขระและแหลมคมอย่างเช่นสระว่ายน้ำคอนกรีตซึ่งสามารถทำอันตรายต่อผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยได้ทุกเมื่อหากพลั้งเผลอ พื้นผิวมีความนุ่นนวลกว่าจึงไม่เป็นอันตรายต่อผิวร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะบริเวณที่มือและเท้าต้องมีการสัมผัสทุกครั้ง
2. ในด้านของความแข็งแรงและอายุการใช้งาน จากงานวิจัยและทดสอบพบว่าสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสมีอายุการใช้งานและความแข็งแรงกว่าสระว่ายน้ำคอนกรีตถึง 17 เท่า
3. สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสไม่จำเป็นต้องระบายน้ำเพื่อขจัดหรือลดกรด ไม่จำเป็นต้องฉาบปูนตกแต่งพื้นผิวเพื่อทำให้มีความเรียบอยู่เสมอ ไม่จำเป็นต้องทาสีเป็นระยะเพื่อคงไว้ซึ่งความสวยงามและสะอาดตา ดังนั้นจึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากต่อการบำรุงรักษาในแต่ละครั้ง อย่างเช่นต้องดำเนินการกับสระว่ายน้ำคอนกรีต
4. สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาส ด้วยคุณสมบัติซึ่งมีความนุ่มนวลกว่า และปราศจากพื้นผิวหยาบกระด้างจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีในปริมาณมากเพียงเพื่อลดการสะสมและขจัดตะไคร่น้ำ
5. สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสสามารถสร้างบนพื้นดินโดยไม่ต้องขุดดินก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีการติดตั้งด้วยการขุดฝังลงในสนามหญ้าเช่นเดียวกับสระว่ายน้ำคอนกรีตและสระว่ายน้ำไวนิล
6. สระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสใช้เวลาติดตั้งรวดเร็วกว่า จึงช่วยลดความเสียหายของสนามหญ้า และสามารถใช้งานได้เร็ว

จุดเด่นของสระว่ายน้ำแบบผสมผสานออกแบบตามความต้องการ
เบลลาจิโอ กรุ๊ป สร้างสระว่ายน้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ที่จะมาแทนวิธีการสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีตแบบเดิม ๆ ด้วยวิธีใช้ผนังไฟเบอร์กลาสทำเป็นโครงสร้าง ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง เพราะใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับงานสร้างสระว่ายน้ำคอนกรีต อีกทั้งยังหมดปัญหาน้ำรั่วซึมอีกด้วย

EQUITONE วัสดุตกแต่งผนังภายนอกอาคาร

5

ตึกทั้งหลายที่มีอยู่ในเมืองไทยในปัจจุบันนี้ เราจะพบว่า Façade หรือผนังภายนอกอาคารต่างนิยมใช้วัสดุ เช่น แผงกระจก แผงอลูมิเนียมคอมโพสิต แผงคอนกรีตสำเร็จรูป ผนังซีเมนต์บอร์ด เมทัลชีท หรือจะเป็นการก่ออิฐตามรูปแบบดั้งเดิมก็ตาม วัสดุทั้งหมดนี้ต่างก็ถูกนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์และสร้างคาแรกเตอร์ที่โดดเด่นให้กับอาคารแตกต่างกันออกไป

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นอีกหนึ่งวัสดุตกแต่งผนังที่สถาปนิกนิยมใช้ในการออกแบบผนังภายนอกอาคารเช่นกัน ตั้งแต่ปีค.ศ.1950 ที่สถาปนิกชั้นนำอย่าง Walter Gropius ได้บุกเบิกการใช้แผงไฟเบอร์ซีเมนต์เคลือบผิว มาออกแบบติดตั้งผนังภายนอกอาคารด้วยระบบผนังอาคารแบบระบายอากาศ จนในปีค.ศ.1987ที่ Herzog & De Meuron ได้ออกแบบอาคารอย่าง Ricola Center ในเมือง Luafen โดยใช้แผงไฟเบอร์ซีเมนต์เปลือยผิวเป็นวัสดุผนังหุ้มอาคาร ซึ่งนับเป็นแรงบันดาลใจและการเริ่มต้นพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ให้เกิดการนิยมใช้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นสูง ติดตั้งได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดี วัสดุผลิตจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ทรายละเอียด และเส้นใยต่าง ๆ อย่างเซลลูโลสไฟเบอร์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ภายใต้กรรมวิธีผลิตระบบ ‘การผลิตแบบแฮทเช็ค’ ซึ่งเป็นการแยกตัวเส้นใยธรรมชาติด้วยน้ำอุ่นที่มีความเป็นด่าง pH 11 ถึง 12.5 เมื่อเส้นใยแยกตัวแล้วจะถูกนำไปผสมกับซีเมนต์ ทราย น้ำ และส่วนผสมอื่น ๆ ในกระบวนการดังกล่าวจะดูดความชื้นออกมา และปล่อยให้เกิดการเซ็ทตัวจนขึ้นฟอร์มเป็นแผ่นทีละชั้น ได้เป็นความหนาตามที่ต้องการในที่สุด เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆ แล้วผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ถือได้ว่ามีคุณสมบัติข้อได้เปรียบอยู่มากเช่นกัน

EQ5

ดังนั้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราอยากแนะนำ นั่นคือ ‘วัสดุตกแต่งผนังภายนอกอาคาร EQUITONE’ ที่จะช่วยให้การออกแบบสร้างสรรค์ผนังภายนอกอาคารมีความโดดเด่นสวยงาม และแปลกตายิ่งขึ้น EQUITONE เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภท External Cladding จากประเทศเบลเยียม ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ แร่ธรรมชาติ และเส้นใย ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติและเป็นวัสดุรีไซเคิล 100% ที่มีความหนาแน่นสูงการดูดซับน้ำต่ำ วัสดุเป็นสีเดียวตลอดทั้งแผ่น สามารถตัดฉลุและทำลวดลายได้ และเมื่อถูกตัดขอบและมุมหลังจากถูกตัดยังคงให้สีเดียวกันกับสีผิววัสดุเช่นกัน ไม่จำเป็นต้องทาสีเพิ่ม โดยผลิตภัณฑ์มีสีสันมาตรฐานให้เลือกถึง 20 สี เหมาะสำหรับการตกแต่งผนังภายนอกอาคารผนังภายในอาคาร ผนังกั้นห้อง ฝ้าเพดาน หรือบานเกล็ดระบายอากาศเป็นต้น ด้วยคุณสมบัติของ Equitone ที่ทนทานต่อแดด น้ำและฝนรวมทั้งสามารถใช้งานในพื้นที่ใกล้ทะเลได้ด้วย สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยจะผลิตหรือตัดได้ในหลายรูปทรงและขนาด ทั้งยังผ่านการรับรองในระดับสากล มีรูปแบบให้เลือกใช้งานหลากหลาย อาทิเช่น

รุ่น Tectiva
รุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยผิวขรุขระ ไม่ขัดมัน คล้ายผิวสัมผัสของผ้าลินิน มีขนาด 2520 x 1240 มิลลิเมตร และ 3070 x 1240 มิลลิเมตร ความหนา 8 มิลลิเมตร

รุ่น Natura
รุ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติของคอนกรีต ผิวด้านแต่ให้สัมผัสเรียบ มีขนาด 2530 x 1280 มิลลิเมตร และ 3130 x 1280 มิลลิเมตร ความหนา 8 มิลลิเมตร

รุ่น Linea
รุ่นผิวหน้า 3 มิติ เป็นลายเส้นที่จะเพิ่มลูกเล่นเมื่อตกกระทบกับแสงแดดหรือแสงไฟในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สร้างให้ผนังมีความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีขนาด 2500 x 1220 มิลลิเมตร และ 3050 x 1220 มิลลิเมตร ความหนา 8 มิลลิเมตร

ในขั้นตอนการติดตั้ง ด้วยเทคนิคการติดตั้งระบบผนังอาคารแบบระบายอากาศ (Rainscreen) มีความสำคัญสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการปรับสภาพภูมิอากาศอย่างยิ่ง โดยระบบการติดตั้งเทคนิคนี้ แผงผนังอาคารด้านนอกจะช่วยป้องกันฝน และความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้เข้าสู่อาคารได้ดี การเว้นระยะพื้นที่ด้านหลังแผงซีเมนต์บอร์ดจะช่วยให้อากาศไหลเวียนได้อย่างอิสระ ทำให้ภายในอาคารสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่ง Equitone ได้ใช้หลักการของการก่อสร้างระบบผนังอาคารแบบระบายอากาศ โดยผสานศักยภาพของผนัง Curtain wall เข้ากับความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์เทคนิคการสร้างตามแบบดั้งเดิมร่วมกัน

จึงได้เป็นระบบผนังอาคารระบายอากาศที่มีความหนาน้อยกว่าและมีน้ำหนักเบา แต่ให้ประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูง อีกทั้งยังใช้หลักการการหลีกเลี่ยงให้เกิด Cold bridges จึงกำจัดการควบแน่นที่อาจเกิดขึ้นภายในชั้นผนังอาคารและช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราอีกด้วย

Coolaroo ผ้าตาข่ายกรองแดดสำหรับภายนอกอาคาร

6ต่อไปการทำกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor) จะกลายเป็นเรื่องที่น่าสนุกสำหรับทุกคนในบ้าน ด้วยผ้าตาข่ายกรองแดด คูลลาลู (Coolaroo) สำหรับตกแต่งพื้นที่ภายนอกอาคาร ซึ่งสามารถช่วยในการบังแดดสร้างร่มเงาให้แก่พื้นที่กิจกรรมภายนอกบ้าน ทั้งยังใช้ตกแต่งได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วย

คูลลาลู (Coolaroo) ผ้าตาข่ายกรองแดดภายนอกอาคาร ที่จะช่วยตกแต่งพื้นที่ภายนอกอาคารให้เกิดความร่มรื่น ด้วยเนื้อผ้าคุณภาพดีมีคุณภาพสูง ทำจากเส้นใยพิเศษที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน ให้ความคงทนแข็งแรงและมีสีสันที่ไม่ซีดจางทนทานต่อการใช้งาน ไม่มีการหดตัวเมื่อถูกความร้อน สามารถช่วยปกป้องรังสีอัลตร้าไวโอเลตจากแสงแดดและช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากแสงแดดได้โดยตรง ผืนผ้าใบทำความสะอาดได้ง่าย สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร อีกทั้งยังมีการรับประกันเนื้อผ้ายาวนานถึง 3 ปี

และที่น่าสนใจกว่านั้นคือ อุปกรณ์นี้มาในแบบสำเร็จรูป ที่สามารถติดตั้งด้วยตัวเองหรือ DIY ซึ่งเราสามารถนำมาขึงและติดตั้งได้ตามแบบที่ใจต้องการ เหมาะกับการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นสนามหลังบ้าน ลานจอดรถชานระเบียง หรือสระว่ายน้ำเป็นต้น มีให้เลือกหลายรูปแบบ อาทิ รุ่น Premium Shade Sails ทำจากผ้าคูลลาลูที่สามารถระบายอากาศได้ดีมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้สะดวก มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่รูปทรงสามเหลี่ยมขนาด 3.6 เมตร และ 5.0 เมตร หรือรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 3.6 เมตร และ 5.4 เมตร หรือรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 5.0 เมตรอีกทั้งยังมีการรับประกันผืนผ้าใบนาน 10 ปี หรือ รุ่น Ready to Hang Shade Sails ทำจากผ้าคูลลาลูที่สามารถระบายอากาศได้ดี มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้สะดวก เหมาะสำหรับติดตั้งแบบชั่วคราวหรือแบบพกพาในพื้นที่ขนาดเล็ก มีขนาดให้เลือกทั้งแบบทรงสามเหลี่ยม ขนาด 3.6 เมตร และทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 3.6 เมตร อีกทั้งยังมีการรับประกันผืนผ้าใบนาน 3 ปี และสุดท้าย รุ่น Easy Shade Awnings ผ้ากรองแดดคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับช่วยบังแดดบริเวณภายนอกอาคารเข้าสู่ภายใน ผืนผ้าทำจากผ้าคูลลาลูที่สามารถระบายอากาศได้ดี มีน้ำหนักเบา มีขนาดให้เลือกลือกแบบทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2 x 1 เมตร, 2 x 2 เมตร และ 2 x 3 เมตร

 

นิตยสาร Builder Vol.31 MAY 2016

 

 

Previous articleอนาคตอสังหาฯ ภาคตะวันออก หลังยุคต่อไป (ตอนที่ 1)
Next articleอัพเดทนวัตกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2016
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร