สถาปนิกทั่วไปได้แต่ใฝ่ฝันถึงอาคารรูปทรงโครงสร้างโฉบเฉี่ยว ที่ไม่ใช่อาคารสี่เหลี่ยมตามเสาคานคอนกรีต หรือโครงสร้างประกอบ Truss อย่างที่พบเห็นทั่วไป แต่สำหรับ ซานติเอโก คาลาทราวา (Santiago Calatrava) สามารถสานฝันให้เป็นจริงได้ ด้วยความรู้ความสามารถที่ต่างไปจากสถาปนิกทั่วไป

ซานติเอโก คาลาทราวา ( Santiago Calatrava ) สำเร็จการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจาก Polytechnic University of Valencia แล้วศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมที่ Swiss Federal Institute of Technology จนสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ด้วยวิทยานิพนธ์เรื่อง Truss Space Frame

ด้วยเหตุนี้ คาลาทราวา จึงมีความสามารถในการผสมผสานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมให้เป็นงานศิลปะชั้นยอด ไม่ว่าจะเป็นสะพาน หอสูง สถานีรถไฟ อาคารสูงและอาคารที่มีโครงสร้างช่วงกว้างคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่

งานแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับคาลาทราวา คือ หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมของศูนย์กีฬาโอลิมปิกที่ Barcelona เมื่อปี พ.ศ. 2545 หอสูงนี้มีรูปร่างโดดเด่นคล้ายงานประติมากรรมขนาดใหญ่ จึงต่างไปจากหอคอยทั่วไป นอกจากนี้หอสูงสวยงามยังเป็นเข็มของนาฬิกาแดดที่จะทำให้เกิดเงาทอดยาวไปบนลานกว้าง บอกเวลาให้รู้ทั่วกัน

เช่นเดียวกับงานออกแบบหลังคาคลุมย่านการค้า Allen Lambert Galleria ที่ต่อเนื่องกับอาคาร Canada Trust ใน Toronto, Ontario โครงสร้างช่วงกว้างสูงใหญ่เท่ากับอาคาร 6 ชั้น กลับโปร่งเบา เพราะประกอบด้วยเสาสูงโครงสร้างที่สานต่อเนื่องกันและผืนหลังคากระจก ทำให้ดูคล้ายมหาวิหารในยุคโกธิค ผู้คนจึงเรียกขานอาคารนี้ว่า มหาวิหารแก้วเจียรนัยแห่งการพาณิชย์ (Crystal Cathedral of Commerce)

1photo 1
Allen Lambert Galleria

แม้แต่อาคารสูงที่เป็นทั้งสำนักงาน และคอนโดมิเนียมในสวีเดน รูปทรงอาคารจะบิดตัวตั้งแต่ฐานไปจนถึงยอดอาคารกลายเป็นอาคารที่ดูแปลกตา จนเป็นที่รู้จักในชื่อของ Turning Torso Building

สำหรับสถานีรถไฟตะวันออก Gare de Oriente ในลิสบัว ที่แล้วเสร็จพร้อมกับงาน Expo 1998 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมหลักของเมือง โดยเชื่อมต่อรถไฟกับระบบขนส่งมวลชนระบบราง Lisbon
Metro สถานีขนส่งรถประจำทางต่างจังหวัดและภายในเมือง รวมทั้งต่อเนื่องกับศูนย์การค้าย่านธุรกิจ และที่พักอาศัย

1photo 3
Gare de Oriente

ผลงานล่าสุดที่เพิ่งเปิดใช้ในนิวยอร์ก คือ สถานีกลาง Transportation Hub World Trade Center ที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนระบบรางใต้ดินของนิวยอร์กและนิวเจอร์ซี ซึ่งคาดว่าแต่ละวันจะมีผู้โดยสารผ่านกว่าแสนคน

งานสถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงโดดเด่นและโครงสร้างชัดเจนสวยงาม ทำให้คาลาทราวาได้รับรางวัลมากมาย รวมทั้งได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากสถาบันต่างๆ ถึง 20 แห่ง เช่น Oxford, Columbia เป็นต้น จึงเป็นไปได้ว่า อีกไม่นาน Santiago Calatrava จะต้องได้รับรางวัลพริตซ์เกอร์

นิตยสาร Builder Vol.34 AUGUST 2016

Previous articleม่านม้วน (ROLLER BLINDS) ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ได้ประสิทธิภาพ
Next articleดูงาน บ้านพักคนชรา Tokyo Elder Care and Rehabilitate
ที่ปรึกษานิตยสาร Builder อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตคณะบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา บริษัท สถาปนิกจุลาสัย จำกัด