เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน Ceia รุ่น HIPE PLUS

สามารถตรวจจับโลหะและโลหะผสมได้Œทุกชนิด รวมทั้งอาวุธที่ผลิตจากโลหะชนิดพิเศษ เซ็นเซอร์การตรวจจับโลหะ 60 โซน มีความละเอียดในการตรวจจับสูงผ‹่านมาตรฐาน NIJ-0601.02 ไม่อันตรายต่อผู้ใช้เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ
สตรีมีครรภ์ เด็ก และเครื่องมือสื่อสาร ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา หลายองค์กรให้Œความไว้Œวางใจ อาทิเช่‹น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การรถไฟแ‹ห่งประเทศไทย และห้Œางสรรพสินค้าชั้นนำ

CREATUS CORPORATION LTD.

Previous articleแบบบ้Œาน AR-031 สไตล์ Modern Tropical
Next articleBosch ผู้นำระบบรักษาความปลอดภัยระดับโลก
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร