Short Brief

  • ท่อประปามีทั้งหมด 5 ประเภท พีวีซี, พีพีอาร์, โพลีเอทิลีน, เหล็กอาบสังกะสี และไซเลอร์
  • มอก. 17-2561 หรือ มอก. ใหม่ คือหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ เพื่อการรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ซึ่งจะเริ่มมีการบังคับใช้ในเร็วๆ นี้
  • การเลือกซื้อ “ท่อน้ำประปาสำหรับน้ำดื่ม” ควรมองหามาตรฐาน มอก. 17-2561 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนตกค้าง ชั้นคุณภาพท่อหลากหลายตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
  • สารปนเปื้อนที่เกินปริมาณที่กำหนด อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ในระยะยาว เช่น ตับเสื่อมสภาพ, ท้องเสีย, เสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต เป็นต้น
  • NSF International คือมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

“ท่อประปา” เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของบ้าน ทำหน้าที่ลำเลียง “น้ำ” เข้าสู่ตัวบ้านให้เราใช้อุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการดำรงชีวิต หากเลือกท่อที่ไม่ได้คุณภาพก็อาจนำมาซึ่งปัญหาในการใช้งานและปัญหาสุขภาพที่จะตามมาในระยะยาวได้

แน่นอนว่า ปัญหาเกี่ยวกับท่อประปาหลัก ๆ เกิดจากการเลือกท่อประปาที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่ทนทาน ไม่ตรงตามประเภทการใช้งาน ทำให้เกิดการแตกหรือรั่วซึมได้ง่าย กลายเป็นเรื่องใหญ่และเป็นปัญหากวนใจของผู้ใช้งาน เพราะเสียทั้งเงินและเวลาในการรื้อบ้านเพื่อแก้ไขและซ่อมแซมต่อไปในอนาคต การเลือกใช้ท่อที่ดี และเหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญและไม่ควรละเลย

ในขณะเดียวกัน การใช้ท่อประปาสำหรับน้ำดื่ม ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้มีสารเคมีและโลหะหนักตกค้างจากกระบวนการผลิตเจือปนในน้ำ เช่น สารตะกั่ว สนิม ปรอท และตะกอนต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราโดยตรง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ สำหรับโครงการที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น คลีนิค โรงพยาบาล หรือตึก Green Building ยิ่งต้องใส่ใจอย่างมากกับการเลือกท่อประปาที่มีคุณภาพ ไร้สารตะกั่ว ปราศจากสารปนเปื้อนในน้ำ ทั้งจากกระบวนการผลิตและในระหว่างการใช้งาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวล

ท่อประปาคุณภาพสูงอย่าง ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ BuilderNews อยากจะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จัก เพราะเป็นท่อไร้สารตะกั่ว (Lead – Free) ที่มาพร้อมสัญลักษณ์ No.1 Lead – Free และการรับรองมาตรฐาน มอก. ใหม่ (17-2561) รายแรกในไทย ผ่านกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีสะอาด ใช้วัตถุดิบที่คำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้น้ำ ปราศจากโลหะหนักต่าง ๆ เช่น แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และโครเมียมเอกซะวาเลนซ์

ด้วยนวัตกรรมนี้ ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในคุณภาพ หมดกังวลเรื่องสารปนเปื้อน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค มีการกำหนดชั้นคุณภาพหรือความหนาของท่อที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกการใช้งาน รวมทั้งวัสดุจากกระบวนการผลิตสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบประปาภายในบ้านและอาคาร เพื่อการขนส่งลำเลียงน้ำและใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ทั้งสำหรับลูกบ้านที่ต้องการน้ำสะอาด ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยที่กำลังโต เจ้าของฟาร์มผักออร์แกนิกที่ต้องการน้ำสะอาดไร้สารปนเปื้อนกับผัก ช่าง ผู้รับเหมา ผู้แทนจำหน่าย สถาปนิก และเจ้าของโครงการ ที่ต้องการมอบสุขอนามัยที่ดีต่อผู้บริโภคและมองหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด

ทำไมต้องใช้ “ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium

เพราะ ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF International ประเทศสหรัฐอเมริกา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี ฉลากเขียว (Green Label) สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15) SCG Green Choice ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO14021 ในด้านกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี (Well-being) รวมทั้งยังสอดรับกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ (มอก.) 17-2561 สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

ท่อพีวีซี เอสซีจี รุ่น Green Premium จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ให้มั่นใจได้ในความสะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพในระยะยาวยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องสารปนเปื้อนที่ตกค้างจากกระบวนการผลิตที่มองไม่เห็น มีชั้นคุณภาพท่อหลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการ รวมทั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับมาตรฐานของคุณภาพสินค้าตาม มาตรฐาน มอก. ใหม่ เพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้แล้ววันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center: 02-555-0888