ทั้งไอบีมและเอชบีมเป็นเหล็กรูปพรรณที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมต่าง ๆ แม้จะมีชื่อและรูปร่างคล้ายคลึงกัน แต่คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของทั้งสองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

เอชบีม (H-Beam) และไอบีม (I-Beam) คือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การก่อสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงาน แต่แน่นอนเมื่อคุณสมบัติต่างกันการนำไปใช้งานก็มีความเหมาะสมแตกต่างกัน ดังนี้

ด้านกระบวนการผลิต ทั้งเหล็กเอชบีมและไอบีมเป็นโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเช่นเดียวกัน คือสร้างจากการหลอมและรีดร้อนขึ้นเป็นท่อนเพื่อความเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากรอยเชื่อมระหว่างส่วนต่าง ๆ ความแตกต่างของเหล็กทั้งสองชนิดจึงอยู่ที่ลักษณะของเหล็ก ที่มีหน้าตัดต่างจากกัน มีความยาวและความหนาของปีกแตกต่างกัน

ลักษณะของเหล็กทั้งสองชนิดเป็นไปตามชื่อ คือเหล็กเอชบีมมีลักษณะคล้ายตัว H คือด้านที่เท่ากันทั้งด้านกว้างกับด้านยาว และด้านปีก ปีกบนและล่างเป็นแผ่นเรียบ ทำมุมฉากเท่ากันตลอด โดยมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่ 6 เมตร, 9 เมตร, และ 12 เมตร ส่วนเหล็กไอบีมจะมีปีกเป็นมุมลบเหลี่ยม แผ่นเอียง ความกว้างและความสูงแต่ละด้านไม่เท่ากัน มีความยาวตั้งแต่ 1 เมตร, 6 เมตร, 9 เมตร และ 12 เมตร

ด้านการใช้งาน เหล็กเอชบีมเหมาะสำหรับใช้เป็นโครงสร้างคาน เสา และโครงสร้างหลังคา ไม่ว่าจะในบ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารสูง หรือสนามกีฬา ในทางตรงกันข้าม เนื่องจากความสามารถรับน้ำหนักสูง เหล็ก I-Beam จึงมักถูกนำไปใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจง เช่นการผลิตรางเลื่อนของเครน ในโรงงานอุตสาหกรรม

Sources:

Previous articleไม่มองขึ้นไปก็ไม่เห็น แล้วทำไมเราต้องทาสีตรงพื้นที่ใต้บันไดกันด้วย?
Next articleใครว่าทาสี ยุ่งยาก! ลองนี่ “RTB Decking Stain
สีย้อมไม้พื้น สูตรน้ำ” ไม่มีคำว่ายากอีกต่อไป