Raufusion 

ท‹่อพีพี-อาร PP-R (Polypropylene Random Copolymer) เป็šนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับระบบประปาทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น รวมไปถึงระบบทำความเย็น Chilled water system อายุการใช้Œงานยาวนานถึง 50 ป‚ี ใช้วิธีการติดตั้งด้วยการเชื่อมความร้อนที่ 260 องศาเซลเซียส ทำใหŒ้ท‹่อต่‹อกันเป็šนเนื้อเดียว หมดปั˜ญญารั่วซึมที่ข้Œอต‹่อ มีทั้งหมด 3 รุ่‹น รับแรงดันได้Œ 10Bar, 16Bar, 20Bar มีขนาดตั้งแต่‹ 20-160 mm. สามารถรับอุณหภูมิได้Œตั้งแต่‹ 5-70 องศา ที่ตัวท่‹อมีแถบสีระบุการใชŒ้งานและระยะเวลาในการให้Œความร้Œอน พร้Œอมทั้งบอกขนาดและรุ‹่น

TEOHONG SILOM CO.,LTD.

Previous articleใช้ชีวิตสบาย ๆ ในบ้านแบบเปิดโล่งโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์
Next articleส.รับสร้างบ้านร่วมค้นหาสุดยอดนักออกแบบโครงการประกวดแบบ ”บ้านรักษ์โลก”
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น