วีว่‹า บอร์ด (Viva Board)

วีว่‹า บอร์ด แผ่‹นไม้Œอัดซีเมนต์ที่สามารถใช้Œในงานตกแต่‹ง หรือก่‹อสร้Œางอาคารได้Œอย่‹างอเนกประสงค์ สามารถใช้Œได้Œ
ทั้งงานภายนอกและภายใน มีคุณสมบัติที่เหนือกว‹่าวัสดุธรรมชาติ ติดตั้งได้Œสะดวกรวดเร็ว สวยงาม และมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวด้Œวยผิวสีปูนเปลือย ปราศจากใยหินและส‹่วนผสมที่เปš็นอันตรายต่‹อสุขภาพ

VIVA INDUSTRIES CO.,LTD.

Previous articleส.รับสร้างบ้านร่วมค้นหาสุดยอดนักออกแบบโครงการประกวดแบบ ”บ้านรักษ์โลก”
Next article“โฮมโปร” ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชน ส่งมอบ “ห้องน้ำเพื่อสังคม และผู้สูงวัย”
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น