เชื่อว่าทุกคนคงเคยพบกับปัญหาการแตกร้าวของผนังอาคาร ซึ่งใช่ว่าปัญหาดังกล่าวจะพบในเพียงอาคารที่มีอายุมากแล้ว แต่เชื่อไหมว่าปัญหานี้สามารถพบได้ในผนังใหม่ได้เช่นกัน ซึ่งปัญหาในร้อยร้าวเล็กๆนี้ อาจส่งผลเสียใหญ่ต่อคุณภาพชีวิตอย่างที่คุณอาจคิดไม่ถึง ทั้งความกังวลเรื่องความเข็งแรง การรั่วซึมของน้ำฝน การสะสมของเชื้อโรค และค่าใช้จ่าในการซ่อมแซมที่ตามมา ซึ่งสาเหตุของการแตกร้าวนั้นก็มาจากเมื่อปูนแห้งตัว น้ำในปูนจะระเหยออกและเหลือรูเล็กๆ ที่ตาเปล่ามองไม่เห็นไว้ ทำให้ความชื้นสามารถเข้าออกรูนั้นได้ จนทำให้เกิดแรงดึงรั้งจนกลายเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้น

ตราเสือ จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหารอยแตกร้าวของผนังอาคาร จนได้ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินั่ม เอกซ์เพิร์ท” นวัตรกรรมปูนซีเมนต์ที่ผสานเทคโนโลยีโมเลกุลที่เรียกว่า Elastic Molecule ซึ่งทำหน้าที่สำคัญช่วยให้เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินั่ม เอ็กซ์เพิร์ท สามารถทนต่อแรงดึงรั้ง การหดตัว และมีความต้านทานการแตกร้าวได้มากขึ้น โดนเนื้อปูนจะเสมือนเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ที่จะกักเก็บน้ำใว้ในเนื้อปูน เพื่อให้ปูนแห้งตัวในเวลาเหมาะสม ไม่เสียน้ำเร็วเกินไป และ Elastic Molecule จะทำหน้าที่เหมือนคอลลาเจนในการไปอุดรูเล็กๆ ที่เกิดขึ้น

นอกจากนั้นทางทีมผู้วิจัยยังได้ทำการวิจัยโดยได้คำนึงถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากสภาวะโลกร้อน ภาวะที่ อุณหภูมิสูงสุดนั้นสูงขึ้น และอุณหภูมิต่ำสุดนั้นมีแนวโน้มที่จะต่ำลง ฝนตกมากขึ้น ซึ่งสภาวะเหล่านี้นั้นเร่งการแตกร้าวให้มากขึ้น โดยได้ทำการทดลองจำลองสภาพอากาศของประเทศไทยในสภาวะเร่งจากภาวะโลกร้อน พบว่า “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินั่ม เอกซ์เพิร์ท” นั้นทนต่อการแตกร้าวกว่าปูนทั่วไปถึง 6 เท่า! และได้ทำการทดลองในสถานที่จริงกับโครงการของ Land Developer  ทั้งหมด 132 หลัง โดย 128 หลังจะใช้ปูนเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินั่ม เอกซ์เพิร์ท และอีก 4 หลังใช้ปูนชนิดอื่นเพื่อเปรียบเทียบ และใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 ปี โดยผลที่ได้คือ หากทำตามคำแนะนำที่อยู่ในคู่มือแล้วนั้น บ้านที่ใช้ปูนชนิดอื่นจำนวน 4 หลังพบว่ามีรอยอยู่ 1,851 รอย ส่วนบ้านที่ใช้ปูนเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินั่ม เอกซ์เพิร์ท จำนวน 132 หลังพบว่ามีรอยเพียง 8 รอย ซึ่งเป็นรอยที่เกิดจากการเจาะปลั๊กไฟเสียด้วย

นอกจากการลดรอยแตกร้าว สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เจ้าของบ้านแล้วปูน เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินั่ม เอกซ์เพิร์ท ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย เนื่องจากเป็นการลดขยะจากการซ่อมแซมบ้าน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสารเคมีต่างๆ ในการซ่อมแซม และสามารถ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 24 ล้านกิโลกรัม CO2 (เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถึง 2 ล้านต้น)

นอกจากนั้นปูน เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินั่ม เอกซ์เพิร์ท ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2558 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วย โดยปูน เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินั่ม เอกซ์เพิร์ท จะมี 2 สูตร สำหรับฉาบทั่วไป และสำหรับฉาบอิฐมวลเบา

ขอบคุณภาพจาก : SCG