ผลงานของสตูดิโอออกแบบจากปังกิ่ง People’s Industrial Design Office ขอนำเสนอโต๊ะที่สามารถแยกออกเป็นชิ้นๆ และประกอบกลับเข้าด้วยกันในหลายรูปแบบเหมือนตัวต่อเตอติส

โดยโต๊ะเตอติสชุดนี้มาใน 5 รูปทรงที่ต่างกันโดยแต่ระรูปทรงจะสามารถประกอบเป็นรูปแบบต่างๆ ตามการใช้งานได้ แต่ถึงแม้ไม่ต่อ โต๊ะแต่ละตัวก็สามารถใช้งานได้ โดยซี่ของโต๊ะแต่ละโต๊ะจะล็อกเข้าด้วยกันด้วยตัวล็อกที่ใช้งานสะดวกซึ่งทำให้สามารถเคลื่อนย้ายทั้งชุดได้ตามต้องการ โดยขนาดของโต๊ะเตอติสนี้มีหน้าโต๊ะขนาดเล็ก ทำให้เหมาะสำหรับกับการใช้วางแล็ปท็อป โดยที่ขาโต๊ะแต่ละโต๊ะจะมีล้อใว้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ที่มา : Dezeen