ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า อย่าลืม “ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว”                                                    

390

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 น่าจะเป็นหนึ่งปัจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของหลายๆ บ้าน เพราะฉลากดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงค่าใช้พลังงานไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถคำนวณได้ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ และช่วยประหยัดไฟได้มากน้อยเพียงใด

เพื่อสร้างมาตรฐานการประหยัดพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหนือไปกว่าเดิม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปรับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้เป็น “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว”

โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ง่ายกว่าเดิม

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ จะเพิ่มความชัดเจนของค่าไฟฟ้า และแสดงระดับประสิทธิภาพของค่าพลังงาน 4 ระดับ คือ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★ และเบอร์ 5 ★★★

หากกล่าวอีกแง่หนึ่งคือ ยิ่งมีจำนวนดาวมาก ยิ่งแสดงถึงการประหยัดไฟที่มากขึ้น โดยแต่ละระดับสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 – 10

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมฉลากประหยัดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ที่ http://labelno.5.egat.co.th ซึ่งจะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก กฟผ. และมีรายละเอียดของฉลากแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องของฉลากได้ด้วยตนเอง

อ้างอิง: www.energynewscenter.com/ฉลากเบอร์-5-ติดดาว-★-รูปแบบ/