คอนกรีต เป็นวัสดุที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับระบบก่อสร้างเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การสร้างบ้าน อพาร์ทเมนท์ ไปจนถึงสะพาน ทางยกระดับ และทางเท้า จนถึงขณะนี้ ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า คอนกรีต เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน แต่รู้หรือไม่ว่า การผลิตคอนกรีตเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้านั้น เป็นตัวการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก หรือก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นในชั้นบรรยากาศทุก ๆ ปี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ Builder News จึงนำเอาวัสดุก่อสร้างสีเขียว หรือ Green Building Material ทั้งหมด 11 ชนิด มานำเสนอเพื่อเป็นตัวเลือกแทนการใช้คอนกรีต และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการผลิตคอนกรีตได้อีกทางหนึ่ง

 

1. ฟาง

Ecologic-Pavilion-Studio-1984-1-889x592

แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีหรือการวิจัยใหม่ ๆ ออกมาให้เห็นกันมากมาย แต่อาคารที่สร้างจากฟางก็ทำให้นึกย้อนไปถึงการสร้างบ้านจากวัสดุธรรมชาติ จากวัสดุที่หาได้เฉพาะในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะใช้ฟางในการสร้างผนังบ้าน แทนการใช้วัสดุชนิดอื่น เช่น คอนกรีต ไม้ ยิปซัม ปูนปลาสเตอร์ ไฟเบอร์กลาส หรือหิน โดยที่ฟางจะกลายเป็นฉนวนป้องกันสภาพภูมิอากาศชั้นดี ทั้งจากอากาศที่ร้อนและเย็น หลากอุณหภูมิ นอกจากนี้ ยังเป็นทรัพยากรที่มีความยั่งยืน เนื่องจากสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

2. Grasscrete

1-grasscrete-889x671

‘Grasscrete’ เป็นกระบวนการปูพื้นคอนกรีตบนทางเท้า และถนน ในรูปแบบที่มีพื้นที่เปิดสำหรับให้หญ้าหรือดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เจริญเติบโตได้ ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยลดการใช้คอนกรีตโดยรวม และยังช่วยในการซึมซับน้ำ ระบายน้ำที่เกิดจากธรรมชาคิ ทั้งพายุและฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

3. ดินอัด

Luigi-Rosselli-Architects-rammed-earth-The-Great-Wall-of-WA-1-889x594-889x594

จะมีอะไรธรรมชาติไปกว่าดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้? ดินที่อัดมาอย่างแน่นหนา อาจจะเป็นวัสดุชั้นดีในการก่อสร้างผนังที่ให้ความรู้สึกเช่นเดียวกันกับการใช้คอนกรีตก็เป็นได้ มนุษย์ใช้ดินอัดสำหรับวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ กว่าพันปีมาแล้ว และจะยังคงใช้ต่อไปอีกนานในอนาคต ซึ่งการสร้างอาคารจากดินอัดในปัจจุบัน สามารถสร้างให้มีความปลอดภัยได้โดยการใช้เหล็กเส้นหรือไม้ไผ่เข้าช่วย นอกจากนี้ การใช้เครื่องจักรในการสร้าง ก็นับว่าเป็นการลดจำนวนแรงงานที่ต้องใช้สำหรับการสร้างผนังที่มีความแข็งแรงทนทาน

4. อิฐจากใบกัญชา (HempCrete)

tony-budden-hemp-house-ne

อิฐจากใบกัญชา เป็นวัสดุคล้ายคอนกรีต สร้างจากเส้นใยด้านในไม้ของต้นกัญชา โดยเส้นใยของต้นกัญชาจะผสมรวมกับปูนขาวจนได้ออกมาเป็นวัสดุรูปแบบเดียวกับคอนกรีต ซึ่งมีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบามาก ช่วยลดพลังงานในการขนส่ง นอกจากนี้ กัญชายังมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นทรัพยากรที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

5. ไม้ไผ่

bamboo-house-889x672

ไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่พบได้ในบางพื้นที่ บางภูมิภาคของโลก นานกว่าพันปีมาแล้ว ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ไม้ไผ่กลายเป็นวัสดุที่น่าจับตามองสำหรับการก่อสร้างอาคารในยุคนี้ คือ คุณสมบัติในเรื่องความทนต่อแรงดึง น้ำหนักที่เบา และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยสามารถใช้ทดแทนวัสดุราคาแพง และวัสดุนำเข้าที่มีน้ำหนักมากในกระบวนการก่อสร้างอาคารและที่พักอาศัย รวมถึงเป็นวัสดุทางเลือกแทนคอนกรีตและเหล็กเส้น โดยเฉพาะการสร้างอาคารในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงได้ยาก การสร้างอาคารใหม่หลังความเสียหายจากภัยพิบัติ และการสร้างอาคารในพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีการปลูกต้นไผ่เอาไว้ภายในบริเวณ

6. พลาสติกรีไซเคิล

Nev-House-Solar-Panels-1-889x662

แทนที่จะคิดค้นส่วนประกอบใหม่ ๆ ที่ใช้สำหรับผลิตวัสดุก่อสร้าง นักวิจัยกลับคิดค้นคอนกรีตที่มีส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล และเศษขยะขึ้น โดยวัสดุชนิดใหม่นี้ไม่เพียงแต่ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการลดการเกิดขยะจากพลาสติกใช้แล้ว โดยนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย

7. ไม้

Broissin-green-roofed-Irekua-Anatani-house-1-1-889x595

ไม้ธรรมดา ๆ ที่เห็นนี้ ยังคงเป็นวัสดุที่ทำประโยชน์ให้กับวงการก่อสร้างอย่างมหาศาล เรียกได้ว่ามีประโยชน์กว่าวัสดุอื่นอย่างเช่นคอนกรีตหรือเหล็ก และยังช่วยในการดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งป่าที่มีการจัดการอย่างดี จะสามารถหมุนเวียนนำไม้กลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด หรือที่เรียกกันว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพนั่นเอง

8. ไมซีเลียม

Mushroom-Tower-Queens-Wind-TUrbines1-889x591

ไมซีเลียม เป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับอนาคต ที่ได้จากธรรมชาติ 100% ประกอบด้วย รากของราและเห็ด โดยสามารถเติบโตขึ้นรอบ ๆ วัสดุธรรมชาติอื่น ๆ อย่างเช่น ฟาง หรือรา การจะแปลงไมซีเลียมให้กลายเป็นวัสดุก่อสร้าง ทำได้โดยนำไมซีเลียมที่ได้มาผ่านกระบวนการลดความชื้นให้แห้ง เพื่อให้ได้ออกมาเป็นอิฐที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรงทนทาน

9. Ferrock

steel-rods-889x672

Ferrock เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่ ที่เพิ่งมีการค้นคว้าวิจัยขึ้นโดยใช้วัสดุรีไซเคิล ได้แก่ เศษเหล็กที่ได้จากอุตสาหกรรมเหล็กกล้า สร้างออกมาเป็นวัสดุที่มีความคล้ายคลึงกับคอนกรีต แต่แข็งแรงทนทานกว่า โดยวัสดุชนิดนี้สามารถดูดซึมและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาในระหว่างการผลิต จึงทำให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีน้อยกว่าคอนกรีตแบบธรรมดา นอกจากนี้ ยังช่วยโลกได้โดยการไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย

10. AshCrete

coal-plant-889x672

AshCrete เป็นวัสดุใช้แทนคอนกรีตซึ่งทำจากเถ้าลอย แทนการใช้ซีเมนต์แบบดั้งเดิม ซึ่งเถ้าลอยนี้ เป็นผลพลอยได้จากการเผาถ่านหิน ทำให้ 97% ของส่วนประกอบในคอนกรีตแบบธรรมดา สามารถแทนที่ได้ด้วยวัสดุรีไซเคิล หรือก็คือ AshCrete นี้นั่นเอง

11. Timbercrete

pump-truck-889x672

เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ทำจากขี้เลื่อยผสมคอนกรีต เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าคอนกรีต จึงช่วยลดกำลังในการขนส่ง และขี้เลื่อยที่นำมาใช้ก็ได้มาจากการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการแทนที่ส่วนประกอบบางชนิดที่มีในคอนกรีตแบบเดิมอีกด้วย ซึ่งการใช้ Timbercrete นี้ สามารถขึ้นรุปได้ทั้งอิฐบล็อก อิฐมอญ และอิฐปูทางเดิน

Source: inhabitat

 

Previous articleมอง 11 สถาปัตยกรรมเด่น จากความสามารถของสถาปนิกชาวอิหร่าน
Next article“HomePro Fair” ครั้งแรกกับงานแฟร์เรื่องบ้านสำหรับทุกครอบครัว
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านงานออกแบบ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม