ในกระบวนการก่อสร้างหากมีวิธีการที่จะทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนค่าก่อสร้างได้ หรือประหยัดระยะเวลาในการก่อสร้าง และลดแรงงานคนลงได้ย่อมเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการเป็นแน่ ดังนั้นการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ตอบโจทย์และเหมาะสมย่อมทำให้การก่อสร้างสะดวกและรวดเร็วขึ้นได้ อย่างอิฐมอญ วัสดุที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ช่างรับเหมาย่อมรู้จักและคุ้นเคยกันดี เพราะชำนาญและติดตั้งง่าย แต่จะดีกว่าหรือไม่หากมีการพัฒนาอิฐมอญเพื่อมาตอบโจทย์การก่อสร้างให้รวดเร็วขึ้น

อิฐมอญก้อนใหญ่ ฉางเฉิน
นวัตกรรมล่าสุดแห่งวงการอิฐมอญก่อผนังในอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทย ด้วยคุณสมบัติเด่น คือมีขนาดใหญ่กว่าอิฐมอญที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยงานก่อให้เสร็จเร็วประหยัดปูนก่อ ประหยัดค่าแรงงานก่อสร้าง และได้งานคุณภาพ ซึ่งจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เข้ามาช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน นับเป็นอีกเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยสำหรับงานก่อสร้างในอนาคตได้

ด้วยอิฐมอญถือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยมาช้านาน จะเห็นได้จากกำแพงเมืองใหญ่ ๆ เช่น อยุธยา สุโขทัย เชียงใหม่ หรือเจดีย์ขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างมานานนับหลายร้อยปี ก็ล้วนแต่ใช้อิฐมอญที่ทำมาจากดินแล้วเผาจนสุก จากอดีตอิฐมอญดินเผาจะทำด้วยมือปั้นขึ้นรูป ตากให้แห้งแล้วจึงจะนำเข้าเตาเผาที่ชาวบ้านทำขึ้นซึ่งมีขนาดเล็ก เตาเผาแบบโบราณจะใช้เวลาในการเผานานเป็นอาทิตย์อิฐจึงจะสุก หากฝนตก น้ำท่วมก็ไม่สามารถผลิตอิฐมอญให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ จะเห็นได้ว่าอิฐมอญมักขาดตลาดในปีที่มีน้ำท่วมหนัก ด้วยเหตุนี้โรงงานอิฐมอญก้อนใหญ่ ไทยเหลียนฮั้ว จ.ราชบุรี และโรงงานฉางเฉิน จ.นครศรีธรรมราช จึงได้พัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถผลิตอิฐมอญที่มีคุณสมบัติได้มาตรฐาน รวมถึงได้ปรับขนาดก้อนอิฐมอญให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

89101. ปรับขนาดอิฐมอญให้ก้อนใหญ่ขึ้น มีขนาดที่เหมาะกับการใช้งานที่สะดวก เพื่อการทำงานที่รวดเร็วกว่าเดิม เนื่องจากอิฐมอญก้อนใหญ่จึงทำให้แนวก่อน้อย ประหยัดปูนก่อ และประหยัดแรงงานได้มากกว่า โดยมีขนาดให้เลือก ได้แก่
• อิฐมอญก้อนใหญ่ จากโรงงานราชบุรี มีขนาด 6.50 x 21.50 x 10.50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ปริมาณการใช้ 34 ก้อน/ตารางเมตร
• อิฐมอญก้อนใหญ่ จากโรงงานนครศรีธรรมราช มีขนาด 6.10 x 25.0 x 12.50 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ปริมาณการใช้ 26 ก้อน/ตารางเมตร
2. คุณสมบัติที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมานั้น นอกจากขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้ทำงานก่อผนังได้เร็ว ประหยัดแรงงานและประหยัดปูนก่อแล้ว ยังใช้เทคนิคในการผลิตด้วยระบบรีดขึ้นรูปในระบบโรงงานปิด ทำให้อิฐมอญก้อนใหญ่มีมาตรฐาน มีความหนาแน่นเท่ากันทุกก้อน จากการที่เราสุ่มตรวจและอ้างอิงผลทดสอบอิฐมอญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฎว่าได้ผลลัพธ์ดีเกินกว่าที่มาตรฐาน มอก. กำหนดไว้ คือ
• รับแรงอัดตามแนวก่อ 41 Ksc ทำให้อิฐแกร่ง ไม่แตกหัก ไม่เสียหาย ใช้งานได้ 99%
• ดูดซึมน้ำไม่เกิน 16% ทำให้ผนังอิฐไม่ดูดน้ำจากปูนฉาบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาแตกลายงา
• ค่าความหนาแน่น 1,492 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้การเจาะยึดอุปกรณ์แขวนผนังแน่นหนา
3. การเข้าตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างที่จะส่งสินค้า รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงของสถานที่ก่อสร้าง โดยรถส่งของ เช่น รถสิบล้อ รถเทรลเลอร์ หรือรถสิบล้อพ่วง เพื่ออำนวยความสะดวกหากมีการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ก่อสร้างนั้น ๆ

ด้วยคุณสมบัติที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้งานก่อสร้างเสร็จรวดเร็ว ประหยัดปูนก่อ ประหยัดค่าแรงงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี และตอบโจทย์ปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้งานที่มีคุณภาพอีกด้วย003024-6-2559_(2)-1คุณสมบัติของอิฐมอญก้อนใหญ่ ฉางเฉิน
1. ก้อนตรง ไม่โก่งงอ ก่อตรง ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานก่อสร้าง และช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก
2. ดูดซึมน้ำต่ำไม่เกิน 16% ทำให้ง่ายต่อการฉาบ หมดปัญหาเรื่องผนังแตกร้าวจากการที่อิฐมอญดูดน้ำจากปูนฉาบ
3. สามารถดูดซับเสียง และกันความร้อนได้ดี ด้วยเนื้ออิฐแน่นพอเหมาะจากเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ให้การเจาะยึดอุปกรณ์บนผนังที่แน่นหนาได้ดี
4. อิฐมอญก้อนใหญ่ ฉางเฉิน มีการบรรจุบนพาเลททำให้ง่ายต่อการขนส่งไม่แตกหัก
5. ด้วยคุณสมบัติพิเศษจากการเผาไหม้ด้วยระบบเตาเผาที่ความร้อน 900°C ควบคุมความร้อนในเตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้อิฐมอญก้อนใหญ่แข็งแกร่ง สุกสม่ำเสมอทั่วทุกก้อน ไม่ขึ้นราเมื่ออยู่ที่อับชื้น ทำให้ปลอดภัยต่อ
ผู้อยู่อาศัย
6. โรงงานผลิตได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการในการขนส่ง
อิฐมอญก้อนใหญ่จากโรงงานราชบุรี จะจัดส่งเป็นพาเลทห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันน้ำ 900 ก้อน/พาเลท
1. ขนส่งโดยรถสิบล้อ 7,200 ก้อน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี นครปฐมอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร)
2. ขนส่งโดยรถพ่วงหรือรถเทรลเลอร์ 15,300 ก้อน ทั่วประเทศ
อิฐมอญก้อนใหญ่ จากโรงงานนครศรีธรรมราช จะจัดส่งเป็นพาเลทห่อหุ้มด้วยพลาสติกกันน้ำ 640 ก้อน/พาเลท
1. ขนส่งโดยรถสิบล้อ 5,120 ก้อน ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะทาง
ไม่เกิน 100 กิโลเมตร)
2. ขนส่งโดยรถพ่วงหรือรถเทรลเลอร์ 11,520 ก้อน ทั่วประเทศ
*** ราคาอิฐมอญก้อนใหญ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนก้อนและระยะทางในการขนส่ง

123

ขบวนการผลิตอิฐมอญก้อนใหญ่ โดยย่อ
1. ขุดคัดเลือกดิน/หินที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
2. เข้าเครื่องบดหยาบคัดแยกวัสดุเจือปน
3. เข้าเครื่องบดละเอียด
4. ผสมเถ้าถ่าน+ดินหิน+น้ำ ด้วยเครื่องผสม
5. รีดขึ้นรูปด้วยเครื่องรีดสามหัวรีด
6. ตัดแท่งอิฐตามขนาดที่ต้องการ
7. จัดเรียงขึ้นแท่นเตรียมเข้าเตาเผา
8. กระบวนการเผาด้วยไฟฟ้า เริ่มจากอบแห้ง แล้วเผาด้วยอุณหภูมิ 900°C
9. จัดเรียงบนพาเลทไม้ห่อหุ้มด้วยพลาสติก

2016-06-22_181455

ด้วยคุณสมบัติเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย อิฐมอญก้อนใหญ่ ฉางเฉิน จึงเป็นอีกผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เข้ามาช่วยให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด หมดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นอีกเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์สำหรับงานก่อสร้างในอนาคตได้อย่างแท้จริง

 

Builder Vol.34 AUGUST 2016

Previous article7 อาคารใหม่ในริโอฯ ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่ดี และมีคุณค่าที่สุดในหลายด้าน !!
Next article“วิ่งสร้างเมือง” Run for Better City
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร