สินค้าเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหลายต่างถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น และในปัจจุบันหลาย ๆ อาคาร ได้มีการนำนวัตกรรมที่จอดรถอัตโนมัติเข้ามาใช้ ทั้งอาคารชุดที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ สถาบันการศึกษา พื้นที่จอดรถสาธารณะ หรือแม้แต่ในที่จอดรถส่วนบุคคลก็ตาม

โดยเฉพาะโรงจอดรถของผู้ที่ชื่นชอบสะสมรถยนต์ ที่มักจะมีปัญหาเรื่องของที่จอดรถไม่เพียงพอ ดังนั้น ระบบจอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking System) จึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้รับความนิยมและตอบโจทย์วิถีชีวิตในสไตล์ Smart Living ได้เป็นอย่างดี ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

โดยระบบจอดรถอัตโนมัติของ Samjung ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เป็นอีกระบบที่ได้รับการยอมรับและถูกเลือกใช้กับคอนโดมิเนียมในหลายโครงการ ด้วยความโดดเด่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ที่มีอย่างจำกัด อีกทั้งยังให้ความปลอดภัยสูงป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและก่ออาชญากรรมทางเพศได้ด้วย เนื่องจากระบบจอดรถดังกล่าวผู้ขับขี่ไม่ต้องเข้าไปในอาคาร เพราะเครื่องจักรจะเป็นตัวนำรถเข้าไปจอดในอาคารให้โดยอัตโนมัติ จึงทำให้สะดวกสบาย รวดเร็ว และตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

ระบบจอดรถอัตโนมัติ

ซึ่งข้อดีของระบบจอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking System) คือ

1.) ช่วยเพิ่มศักยภาพในการใช้พื้นที่ใช้สอยอาคารให้สูงขึ้นของ Gross Floor Area (GFA) เนื่องจากพื้นที่จอดรถถือเป็นพื้นที่จำนวนมากภายในโครงการ หากเราสามารถประหยัดพื้นที่ก่อสร้างระบบจอดรถลงจากเดิมได้ ก็จะทำให้มีพื้นที่เหลือสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการได้มากขึ้นด้วย
2.) ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ทั้งในเรื่องของการขับขี่ที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่จอดรถ อีกทั้งยังหมดกังวลเรื่องของการโจรกรรมทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
3.) ช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางเสียงได้ด้วย จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.) ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาสำหรับผู้ขับขี่ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการวนหาที่จอดรถนาน เพียงแค่จอดรถเข้าในระบบเท่านั้น
5.) ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โครงการ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จึงเห็นได้ว่าด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีของระบบที่จอดรถอัตโนมัติ จะช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์วิถีชีวิตแบบ Smart Living ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ดังนั้นหลายๆ โครงการในเมืองไทยที่เลือกใช้ระบบที่จอดรถอัตโนมัติ อาทิ MahaNakhon, Circle Sukhumvit 11, Hyatt Place Hotel, Knightsbridge Sky River Ocean, Ashton Residence 41 เป็นต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดและวิสัยทัศน์ที่มีต่อนวัตกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โครงการ และด้วยการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้น จึงทำให้ตลาดระบบจอดรถอัตโนมัติมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีควบคู่กันไป ซึ่งปัจจุบันระบบที่จอดรถอัตโนมัติเป็นที่รู้จักในตลาดอย่างแพร่หลายมากขึ้น และมีปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นด้วย

นิตยสาร Builder Vol.34 AUGUST 2016

Previous articleเคล็ดลับการดูแลบ้านในช่วงหน้าฝน
Next article“ยิบอินซอย”มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสาขา ICT
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร