ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยเรานั้นดูเหมือนว่า ทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องการหาอะไรก็ได้ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ใช้แรงงานน้อยลงกว่าเดิม อันเป็นเหตุเพราะแรงงานเริ่มหาได้ยาก ส่วนเจ้าของบ้านนั้น ก็จะมองหาวัสดุหรือขบวนการก่อสร้างใหม่ๆ ที่สามารถลดความร้อนภายในอาคารลง เพื่อที่ต้องการอยู่สบายมากขึ้น เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อนลง

6ea7fa86อ.สำเริง ฤทธิ์พริ้ง ประธานชมรมโฟมซีเมนต์ เล่าถึงการก่อตั้งชมรมโฟมซีเมนต์ให้ฟังว่า ชมรมของเรารวมตัวกันเพื่อพัฒนาโฟมมาใช้ในการก่อสร้างให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารและสิ่งก่อสร้างอื่น เพื่อจะลดน้ำหนักของโครงสร้างลงไป รวมทั้งทำให้อาคารบ้านเรือนที่ทำจาก EPS FOAM มีราคาถูก ทุกคนมีบ้านได้โดยไม่ต้องเก็บเงินเป็นล้านจึงจะมีบ้านได้ รวมทั้งรวมตัวกันพัฒนาเครือข่ายให้เติบโตในทุกจังหวัด ที่สำคัญในปัจจุบันความเข้าใจรวมไปถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมซีเมนต์ของลูกค้ามีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคนที่เข้ามาอบรมกับทางชมรมรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 400-500 คน ส่วนสมาชิกก็มีอยู่อีกประมาณ 1,000 คน จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาดยังมีความต้องการอีกมาก จึงทำให้เราคิดว่าในอนาคตกลุ่มลูกค้าจะหันมาให้ความสนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น

ด้านจุดเด่นของโฟมซีเมนต์ที่ถือว่ามีความได้เปรียบจากผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ จะเป็นในเรื่องของความเย็น การทำงานที่สะดวกและง่าย น้ำหนักเบา และยังสามารถสร้างบ้านลอยน้ำได้อีกด้วย เนื่องจาก โฟม 1 คิว สามารถรับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ 800 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปใช้แทนทุ่นเหล็กที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้ ซึ่งในอนาคตทางชมรมก็คาดว่าตัวทุ่นโฟมตัวนี้จะเข้าไปแทนทุ่นเหล็กที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างแน่นอน ในส่วนนี้เราพยายามที่จะเน้นไปในเรื่องบ้านเป็นหลัก โดยเฉพาะในเรื่องของการต่อเติม รวมไปถึงเน้นให้เทคโนโลยีต่างๆ แก่คนที่เข้าร่วมอบรมกับทางชมรม เพื่อให้เขาสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปต่อยอดผลิตหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาสนองความต้องการของตลาดได้มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงเป็นการช่วยเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่าโฟมซีเมนต์สามารถใช้งานได้จริงๆ นั่นเอง

434cf31b 677ecf96

 

 

 

 

 

อ.สำเริง กล่าวต่อไปว่า การก่อสร้างบ้านโฟมซีเมนต์ เป็นการใช้โฟม EPS หนา 1-2 นิ้วมาเป็นวัสดุหลัก แล้วนำตะแกรงลวดมาใส่ทั้งสองด้าน โดยใช้ลวดผูกเหล็กทั่วไปมัดเข้าด้วยกัน แล้วใช้น้ำยาพิเศษทาเพื่อให้เกิดการยึดเกาะระหว่างโฟมกับปูนทำให้สามารถฉาบได้ดีขึ้น โดยปูนฉาบที่ใช้นั้นเป็นปูนฉาบอาคารทั่วๆไป ซึ่งพอประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น กลายเป็นเนื้อเดียวกันเป็นผืนใหญ่ขึ้น ไม่ลามไฟ เพราะใช้โฟม EPS รุ่นไม่ลามไฟ สามารถใช้ช่างปูนทั่วไปก็สามารถทำได้ ดังนั้นบ้านโฟมซีเมนต์ จึงเข้ามาเพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร และเจ้าของบ้านที่ต้องการมีทางเลือกใหม่ๆ สามารถก่อสร้างได้รวดเร็ว น้ำหนักเบา และประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม

e49b9026ด้านหลักการทำงานของโฟมซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องฉาบปูนทั้งหมดก่อนที่จะนำมาใช้งาน แต่หากไม่ต้องการฉาบปูนก็สามารถที่จะปิดด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดหรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ ซึ่งจะว่าไปแล้วผลิตภัณฑ์ที่ทางชมรมได้ผลิตออกมานั้นมีทั้ง เสาเข็มโฟม พื้นโฟม ผนังโฟม เพดานโฟม และหลังคาโฟม เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์โฟมของเราสามารถสร้างบ้านที่แข็งแรงได้ทั้งหลัง นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของเรายังมีการส่งชิ้นงานไปทดสอบเรื่องของความแข็งแรงยังสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่มหาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเอง และแม้ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านโฟมบัญญัติเอาไว้ ดังนั้นเวลาที่ไปขออนุญาตก่อสร้างก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเหมือนกัน

ซึ่งในมุมมองส่วนตัวมองในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการหรือข้อกฎหมายที่จะมีการบัญญัติออกมารองรับการสร้างบ้านโฟมในอนาคต เมื่อมีการก่อสร้างบ้านที่ทำจากโฟมเพิ่มมากขึ้นหรือมีเครือข่ายสมาชิกแพร่กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ มากขึ้น จนทำให้มีการยอมรับ มีความเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องบ้านโฟมก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องการให้มีการกำหนดออกมาเป็นข้อกฎหมายในที่สุด ที่สำคัญกลุ่มประชาชนก็จะได้รับรู้ถึงคุณสมบัติของโฟมซีเมนต์ รวมไปถึงการนำโฟมซีเมนต์มาใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่สำคัญโฟมที่ทางเรานำมาใช้นั้นเป็น E.P.S.FOAM (Expandable polystyrene)

โดยเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นสูงและไม่ลามไฟ นอกจากนั้นยังเป็นโฟมที่ไม่มีสาร CFC ในกระบวนการผลิต และยังสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้งานใหม่ได้อีกด้วย โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของเราในตอนนี้ เรามองไปในส่วนของกลุ่มธุรกิจประเภทรีสอร์ท ทุ่นและแพในน้ำ และบ้านพักอาศัยประเภทของงานต่อเติม ทั้งนี้ในอนาคตเราก็คาดว่าจะมีลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ หันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์โฟมซีเมนต์ตตัวนี้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ www.foamcementclub.com ประธานชมรมโฟมซีเมนต์ กล่าวทิ้งท้าย

d2ecfe04 f50c0f31

Next articleมาตรฐานบันไดหนีไฟตาม พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น