กระทรวงพลังงานอินเดีย เผยความพยายามในการผลักดันนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเปลี่ยนหลอดไฟ ตามท้องถนน และบ้านเรือน จำนวน 20 ล้านดวง และแทนที่ด้วยหลอดประหยัดพลังงาน LED ให้ได้ในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งหากสำเร็จลุล่วงตามที่ตั้งเป้าแล้ว คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มากถึง 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 31,150 ล้านบาท) ต่อปี

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียประกาศแผน Domestic Efficient Lighting Programme (DELP) หรือ โครงการใช้พลังงานในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในการประชุมสภาฯล่าสุดนั้น กระทรวงพลังงานอินเดีย ได้ร่วมตอกย้ำนโยบายด้วยการเดินหน้าในการการบริหารจัดการใช้พลังงาน ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ รวมถึงหน่วยเล็ก ๆ ตามครัวเรือน ด้วยความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนหลอดไฟเดิมที่ใช้อยู่ ไปเป็นหลอด LED

สำหรับหลอดไฟที่รัฐบาลจะเปลี่ยนนั้น เป็นหลอดไฟตามท้องถนน และตามบ้านเรือน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 385 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13,475 ล้านบาท) แต่นับว่าคุ้มค่าในระยะยาว เพราะจะสามารถลดการบริโภคพลังงานไฟฟ้าได้มหาศาล 10.5 พันล้าน กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ต่อปี คิดเป็นมูลค่าในการลดค่าใช้จ่ายมากถึง 890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 31,150 ล้านบาท) ต่อปี

Image Courtesy of Stockvault