ห้องทดลองเพื่อนวัตรกรรม ‘SPACE10’ นำเสนอผลงานของอิเกีย ‘ฟาร์มในร่ม’ ที่งาน London design Festival เพื่อตอกย้ำว่า สีแห่งอนาคตของมนุษย์นั้น จริงๆ แล้วคือสีเขียว

‘Lokal’ ผลงานชิ้นต้นแบบของนวัตรกรรมชิ้นใหม่ของอิเกีย ฟาร์มแนวตั้งที่ใช้ระบบไฮไดรโพนิค (การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน) ที่ใช้วิธีการปลูกด้วยการเลี้ยงพืชด้วยน้ำ และใส่สารอาหารที่จำเป็นต่อพืชลงไปในน้ำแทนดิน วางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ใต้หลอด LED โดยทั้งหมดจะอยู่ภายในกล่องควบคุมอุณหภูมิ ด้วยเทคโนโลยีนี้ พืชที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้เร็วเป็นสามเท่าของพืชที่ปลูกด้วยวิธีปกติ และใช้น้ำน้อยกว่าวิธีปกติถึง 90 เปอร์เซนต์

‘SPACE10’ กล่าวถึงการพัฒนาครั้งนี้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตอาหารของโลก หลอด LED ที่ให้แสงสว่างแก่พืชนี้มีอายุการใช้งาน 1 ปี ทำงานร่วมกับเซนเซอร์อัจฉริยะที่จะวัด ควบคุม และเรียนรู้ช่วงเวลาที่จะทำให้พืชสุขภาพดีและเติบโตได้ไว

“ถ้าพวกเขาต้องการอะไรที่ง่ายๆ เพื่อให้ลูกของพวกเขาได้ลองปลูก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของอาหาร นี่คืออะไรที่เหมาะกับเขา” ตลอด6วันที่การจัดแสดง ฟาร์มในร่มของอิเกียได้เสิร์ฟสลัดจากพืชไฮโดโพรนิค ราดด้วยซอสท้องถิ่นให้แก่ผู้เข้าชมมากมาย

source:designboom

Previous articleLa Seine Musicale ฮอลล์ดนตรีที่มีแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถ’เคลื่อน’ตามแสงอาทิตย์ได้
Next articleHeatherwick Studio ขอเสนอ Friction table โต๊ะที่สามารถยืดหรือย่อตามการใช้งานได้
จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็น Content Writer ของกองบรรณาธิการ BuilderNews / DesignerHub