ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich : สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริก) ประสบความสำเร็จในการวิจัยและสร้างหลังคาคอนกรีตทรงโค้งชนิดบางพิเศษ ที่ใช้นวัตรกรรมการออกแบบดิจิตอลและการสานผ้า ซึ่งจะพร้อมสำหรับใช้ในงานก่อสร้างจริงเป็นครั้งแรกในช่วงปีหน้า

ตัวอย่างรุ่นแรกสุดของหลังคาคอนกรีตชนิดบางพิเศษรูปคล้ายเปลือกหอยนี้เป็นส่วนหลังคาของอาพารท์เมนท์ชื่อ ‘Hilo’ ที่มีกำหนดสร้างในปีหน้า หลังคาทรงโค้งนี้มีโครงสร้างสำหรับพยุงหลายชั้น ส่วนรักษาความเย็นและฉนวนกันความร้อนถูกติดตั้งใว้ภายในชั้นคอนกรีต และยังมีการติดตั้งแผ่นฟิล์มเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ใว้บริเวณส่วนนอกสุดของหลังคา โดยทางทีมผู้วิจัยหวังว่าจะสามารถสร้างพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยได้

ทีมผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างโครงเส้นเคเบิลเป็นรูปตามที่วางใว้ จากนั้นนำผ้ามาทับโครงสร้างใว้และวางทับอีกทีด้วยวัสดุเสริมแรง จากนั้นจึงเทด้วยคอนกรีต โดยในขั้นตอนนี้ได้รับความร่วมมือจาก swiss national centre of competence (NCCR) โดยได้ใช้อัลกอริธึ่มในการคำนวนให้มั่นใจว่าแรงจากน้ำหนักของวัสดุจะกระจายไปยังเส้นเคเบิลแต่ละเส้นอย่างทั่วถึงและยังคงรูปทรงของหลังคาใว้ โครงสร้างเคเบิลหนัก 500 กิโลกรัม วัสดุเสริมแรงหนัก 300 กิโลกรัม แต่ต้องรับน้ำหนักของคอนกรีตหนัก 20 ตันให้ได้ ทำให้งานนี้ต้องอาศัยความชำนาญของทีมงานในการสร้างเป็นอย่างมาก

ที่มา : designboom

Previous article‘สำเร็จรูป เคลื่อนที่ ขนาดเล็ก’ พบอาพาร์ทเมนท์ที่สามารถติดตั้งในสวนสาธารณะเสร็จได้ในวันเดียว
Next article‘Zippppper’ 5 ซิปแบบใหม่จาก Nendo ที่จะทำให้คุณใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น
จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็น Content Writer ของกองบรรณาธิการ BuilderNews / DesignerHub